Izaberite poredak i način izvoza podataka

Br. Br. ug/nar Broj računa Datum isporuke Isporučitelj Opis usluge Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a Iznos s PDV-om
1 4049937874-202005-0 1.5.2020. HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA OIB: 68419124305 MJESEČNA PRISTOJBA 80,00 kn 0,00 kn 80,00 kn
2 4-1-1 3.5.2020. UDRUGA VJETAR U LEĐA OIB: 20736584190 MODULI EDUKACIJE SA DAROVITOM DJECOM 4.200,00 kn 0,00 kn 4.200,00 kn
3 317/1/1 4.5.2020. DOMEL, OBRT ZA MONTAŽU I IDRŽAVANJE DIZALA, VL. DARKO BUKOVČAN, SAŠA GRGURIĆ I JOSIP HEDŽET OIB: 46162161036 REDOVNI MJESEČNI SERVIS DIZALA 4/2020 200,00 kn 50,00 kn 250,00 kn
4 4639/100/3 5.5.2020. Ter d.o.o. OIB: 35210351014 Voće i povrće 289,55 kn 0,00 kn 289,55 kn
5 168/P1000/1 5.5.2020. TEH GRADNJA d.o.o. OIB: 13530191392 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA POSTOJEĆEG OBJEKTA U RAKITJU - RAČUN ZA OBAVLJENE RADOVE U TRAVNJU 2020. 470.835,69 kn 117.708,92 kn 588.544,61 kn
6 775/001/001/2020 6.5.2020. ENERGO INSPEKT d.o.o. OIB: 88528885326 Ispitivanja plinskih trošila, el. hladnjaka, plinske kotlovnice, protupožarnih zaklopki, sustava vatrodojave, ispitivanje električne instalacije-otpor izolacije 4.680,00 kn 1.170,00 kn 5.850,00 kn
7 449V1/10001 6.5.2020. IDA DIDACTA d.o.o. OIB: 02059736476 Kupnja dječjih bicikala, tricikala,guralica 9.738,00 kn 2.434,50 kn 12.172,50 kn
8 029-1-1 7.5.2020. PLINKO d.o.o. OIB: 45352680942 Ispitivanje plinske instalacije i izrada ispitnog izvješća s potvrdom o pogonskom stanju 1.400,00 kn 350,00 kn 1.750,00 kn
9 7089/9998/100 7.5.2020. Žitnjak d.d. OIB: 25435300118 Kupnja sredstava za čišćenje 598,52 kn 149,63 kn 748,15 kn
10 7102/9998/100 7.5.2020. Žitnjak d.d. OIB: 25435300118 Mlijeko i mliječni proizvodi 72,00 kn 0,00 kn 72,00 kn
11 1170/01/02 7.5.2020. AGS gastro sistemi d.o.o. OIB: 23864762694 SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE 4.258,75 kn 0,00 kn 4.258,75 kn
12 7089/9998/100 7.5.2020. Žitnjak d.d. OIB: 25435300118 SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE 598,52 kn 0,00 kn 598,52 kn
13 12259-1100-1 8.5.2020. Fokus d.o.o. OIB: 59082812808 Toneri 150,00 kn 37,50 kn 187,50 kn
14 101-VP1-1 10.5.2020. Pekarne Sunce d.o.o. OIB: 69168889034 Kruh i krušni proizvodi 32,00 kn 0,00 kn 32,00 kn
15 4/2020 10.5.2020. SPORTSKA UDRUGA SLAVUJ OIB: 25524699842 PROVOĐENJE SPORTSKOG PROGRAMA SIJEČANJ-OŽUJAK 2.700,00 kn 0,00 kn 2.700,00 kn
16 218902/550/1 12.5.2020. Vindija d.d. OIB: 44138062462 Mlijeko i mliječni proizvodi 174,00 kn 43,50 kn 217,50 kn
17 052001211169 12.5.2020. EUROHERC OSIGURANJE d.d. OIB: 22694857747 Premija osiguranja po izdanoj polici auto osiguranja 1.727,77 kn 431,94 kn 2.159,71 kn
18 399-10-99 12.5.2020. LJEKARNE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE PODRUŽNICA 10 OIB: 71623616932 KIRURŠKE MASKE 833,04 kn 208,26 kn 1.041,30 kn
19 1995-006-0 12.5.2020. IGO-MAT d.o.o. OIB: 55662000497 MESO I MESNE PRERAĐEVINE 326,00 kn 42,38 kn 368,38 kn
20 4934/100/3 13.5.2020. Ter d.o.o. OIB: 35210351014 Voće i povrće 241,75 kn 31,43 kn 273,18 kn
21 190517/242/1 13.5.2020. Vindija d.d. OIB: 44138062462 MESI I MESNE PRERAĐEVINE 183,09 kn 0,00 kn 183,09 kn
22 12109-H119-1671 13.5.2020. AGRAM TIS d.o.o. OIB: 99681708224 TEHNIČKI PREGLED SLUŽBENOG VOZILA - EKO TEST 357,15 kn 89,29 kn 446,44 kn
23 12109-H119-1671 13.5.2020. AGRAM TIS d.o.o. OIB: 99681708224 TEHNIČKI PREGLED SLUŽBENOG VOZILA 1.064,80 kn 0,00 kn 1.064,80 kn
24 1764/02/1 13.5.2020. KSU d.o.o. OIB: 34976993601 TONERI ZA PRINTER 1.863,00 kn 465,75 kn 2.328,75 kn
25 882/001/001/2020 14.5.2020. ENERGO INSPEKT d.o.o. OIB: 88528885326 Ugovor o poslovno tehničkoj suradnji za 5/2020 300,00 kn 75,00 kn 375,00 kn
26 101RAČ-04--20/0004156 15.5.2020. LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540 POJAČANO ODRŽAVANJE SPI-RP,DZPP 2.698,80 kn 674,70 kn 3.373,50 kn
27 12975-1100-1 15.5.2020. Fokus d.o.o. OIB: 59082812808 POTROŠNI MATERIJAL ZA PAKIRANJE 153,30 kn 38,33 kn 191,63 kn
28 0405314-01-60247 15.5.2020. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE OIB: 20717593431 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn
29 990558976/20 17.5.2020. CROATIA OSIGURANJE d.d. OIB: 26187994862 C/PROVALA 73,00 kn 18,25 kn 91,25 kn
30 990568977/20 17.5.2020. CROATIA OSIGURANJE d.d. OIB: 26187994862 PREMIJA OSIGURANJA - C/LOM STAKLA 448,00 kn 0,00 kn 448,00 kn
31 990568975/20 17.5.2020. CROATIA OSIGURANJE d.d. OIB: 26187994862 PREMIJA OSIGURANJA - C/POŽAR 1.147,00 kn 0,00 kn 1.147,00 kn
32 24-1-1 18.5.2020. UDRUGA VJETAR U LEĐA OIB: 20736584190 EDUKACIJA - RAD S DAROVITOM DJECOM 1.400,00 kn 0,00 kn 1.400,00 kn
33 5189/100/3 19.5.2020. Ter d.o.o. OIB: 35210351014 Voće i povrće 507,85 kn 0,00 kn 507,85 kn
34 2093-006-0 19.5.2020. IGO-MAT d.o.o. OIB: 55662000497 MESO I MESNE PRERAĐEVINE 334,50 kn 0,00 kn 334,50 kn
35 9819/AO/1 19.5.2020. ADRIA OIL d.o.o. OIB: 03004159051 TOČENJE GORIVA U SLUŽBENO VOZILO 396,67 kn 99,17 kn 495,84 kn
36 107-VP1-1 20.5.2020. Pekarne Sunce d.o.o. OIB: 69168889034 Kruh i krušni proizvodi 287,00 kn 0,00 kn 287,00 kn
37 7587/9998/100 21.5.2020. Žitnjak d.d. OIB: 25435300118 HRANA 281,60 kn 0,00 kn 281,60 kn
38 172476,251536,633341 21.5.2020. OŠ SVETA NEDELJA OIB: 54650597584 TROŠKOVI VODE ZA PERIOD 01.02.2020. DO 30.04.2020. 2.112,98 kn 0,00 kn 2.112,98 kn
39 20040093 22.5.2020. WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP d.d. OIB: 52848403362 PREMIJA OSIGURANJA OPĆE ODGOVORNOSTI 1.626,00 kn 0,00 kn 1.626,00 kn
40 2145-006-0 25.5.2020. IGO-MAT d.o.o. OIB: 55662000497 MESO I MESNE PRERAĐEVINE 196,60 kn 0,00 kn 196,60 kn
41 49/01/201 25.5.2020. FOTO ŠKRINJA j.d.o.o. OIB: 98315590498 PRUŽANJE IT USLUGA 500,00 kn 0,00 kn 500,00 kn
42 05101-7185 25.5.2020. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR OIB: 33392005961 TROŠKOVI VEZANI UZ ISPITIVANJA KVALITETE VODE (I OSTALI TERENSKI RAD) 2.373,00 kn 593,25 kn 2.966,25 kn
43 5453/100/3 25.5.2020. Ter d.o.o. OIB: 35210351014 SVJEŽE VOĆE I POVRĆE 547,25 kn 71,14 kn 618,39 kn
44 003050054522 26.5.2020. NARODNE NOVINE d.d. OIB: 64546066176 PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA 319,00 kn 79,75 kn 398,75 kn
45 18/01/201 27.5.2020. SMARTPLAY d.o.o. OIB: 61753086625 EDUKACIJA ZA KORIŠTENJE INTERAKTIVNOG PODA 3.600,00 kn 0,00 kn 3.600,00 kn
46 562/ZGF01/20 27.5.2020. DREZGA d.o.o. OIB: 4653583602 SERVIS I POTROŠNI MATERIJAL 211,20 kn 0,00 kn 211,20 kn
47 5598/100/3 27.5.2020. Ter d.o.o. OIB: 35210351014 SVJEŽE VOĆE I POVRĆE 615,60 kn 80,03 kn 695,63 kn
48 2229-006-0 28.5.2020. IGO-MAT d.o.o. OIB: 55662000497 MESO I MESNE PRERAĐEVINE 100,50 kn 0,00 kn 100,50 kn
49 101RAČ-04--20/0004890 29.5.2020. LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540 SISTEMSKO-TEHNIČKO ODRŽAVANJE 1.500,00 kn 375,00 kn 1.875,00 kn
50 22117/143/1 31.5.2020. DM-DROGERIE MARKT d.o.o. OIB: 94124811986 SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE 21,92 kn 5,48 kn 27,40 kn
51 5019035417-249-8 31.5.2020. HRVATSKI TELEKOM d.d. OIB: 81793146560 USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA 1.199,16 kn 299,79 kn 1.498,95 kn
52 01825794033000200601 31.5.2020. HRVATSKI TELEKOM d.d. OIB: 81793146560 RAČUN ZA USLUGE HT a 598,40 kn 149,60 kn 748,00 kn
53 63788-1-2 31.5.2020. ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. OIB: 42889250808 PAKET BASIC MICRO 39,00 kn 9,75 kn 48,75 kn
54 762856 31.5.2020. VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. OIB: 83416546499 RAČUN ZA VODNE USLUGE I NAKNADE - 5/2020 250,00 kn 32,50 kn 282,50 kn
55 2020-110893 31.5.2020. KOLNOA SUSTAVI ZAŠTITE d.o.o. OIB: 51799671411 MJESEČNA NAKNADA ZA FLEET SOLUTION 5/2020 136,00 kn 34,00 kn 170,00 kn
56 4650522 31.5.2020. GRAD SVETA NEDELJA, UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO I JAVNE PRIHODE OIB: 24436052952 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZA RAZDOBLJE 5/2020 248,33 kn 0,00 kn 248,33 kn
57 4650530 31.5.2020. GRAD SVETA NEDELJA, UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO I JAVNE PRIHODE OIB: 24436052952 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZA RAZDOBLJE 5/2020 97,00 kn 0,00 kn 97,00 kn
58 4650549 31.5.2020. GRAD SVETA NEDELJA, UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO I JAVNE PRIHODE OIB: 24436052952 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZA RAZDOBLJE 5/2020 64,08 kn 0,00 kn 64,08 kn
59 211783/242/1 31.5.2020. Vindija d.d. OIB: 44138062462 PUREĆI FILE 320,88 kn 41,71 kn 362,59 kn
60 211782/242/1 31.5.2020. Vindija d.d. OIB: 44138062462 PILEĆI FILE 263,34 kn 34,23 kn 297,57 kn
61 0405916-01-60247 31.5.2020. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE OIB: 20717593431 ZDRAVSTVENI PREGLED VRTIĆKOG OSOBLJA 990,00 kn 0,00 kn 990,00 kn
62 2020-110893 31.5.2020. KOLNOA SUSTAVI ZAŠTITE d.o.o. OIB: 51799671411 MJESEČNA NAKNADA ZA FLEET SOLUTION 5/2020 136,00 kn 34,00 kn 170,00 kn
63 05101-8457 31.5.2020. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR OIB: 33392005961 TROŠKOVI ANALIZE UZORAKA VODE (I OSTALI TERENSKI RAD) 961,50 kn 240,38 kn 1.201,88 kn
64 6821-13-1 31.5.2020. EKO-FLOR PLUS d.o.o. OIB: 50730247993 ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA 5/2020 273,92 kn 35,61 kn 309,53 kn
65 6815-13-1 31.5.2020. EKO-FLOR PLUS d.o.o. OIB: 50730247993 ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA 5/2020 410,88 kn 53,41 kn 464,29 kn
66 6969-13-1 31.5.2020. EKO-FLOR PLUS d.o.o. OIB: 50730247993 ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA 5/2020 364,71 kn 47,41 kn 412,12 kn
67 241631/550/1 31.5.2020. Vindija d.d. OIB: 44138062462 MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI 1.079,20 kn 269,80 kn 1.349,00 kn
68 114-VP1-1 31.5.2020. Pekarne Sunce d.o.o. OIB: 69168889034 KRUH I KRUŠNI PROIZVODI 305,60 kn 15,28 kn 320,88 kn
69 6310-20-1 31.5.2020. EKO-FLOR PLUS d.o.o. OIB: 50730247993 ODVOZ AMBALAŽE OD PAPIRA I KARTONA I MIJEŠANE AMBALAŽE (PLASTIKA) 200,00 kn 50,00 kn 250,00 kn
70 21-20060029 2.6.2020. ZAMA d.o.o. OIB: 62483675809 DRVENA GRAĐA 919,16 kn 229,79 kn 1.148,95 kn
71 209324-99102-1-2020 3.6.2020. RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. OIB: 53056966535 REKAPITULACIJA OBRAČUNATIH NAKNADA PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU ZA RAZDOBLJE 01.05.2020. - 31.05.2020. 598,70 kn 0,00 kn 598,70 kn
72 951-14/599-2020 4.6.2020. BAUHAUS ZAGREB k.d. OIB: 71642207963 UMJETNA TRAVA (ZA OBJEKT KERESTINEC) 278,88 kn 69,72 kn 348,60 kn
73 5997/100/3 5.6.2020. Ter d.o.o. OIB: 35210351014 VOĆE I POVRĆE 667,15 kn 86,73 kn 753,88 kn
74 8408/9998/100 10.6.2020. Žitnjak d.d. OIB: 25435300118 OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI 183,00 kn 23,79 kn 206,79 kn
75 280042/242/1 16.6.2020. Vindija d.d. OIB: 44138062462 MESO I MESNE PRERAĐEVINE, MESO I MESNE PRERAĐEVINE 931,16 kn 128,50 kn 1.059,66 kn
76 8068-20-1 18.6.2020. EKO-FLOR PLUS d.o.o. OIB: 50730247993 ODVOZ I ZBRINJAVANJE PLASTIKA AMBALAŽNA MIJEŠANA 170,00 kn 42,50 kn 212,50 kn
77 2020-111072 30.6.2020. KOLNOA SUSTAVI ZAŠTITE d.o.o. OIB: 51799671411 MJESEČNA NAKNADA ZA FLEET SOLUTION 6/2020 136,00 kn 34,00 kn 170,00 kn
78 9282/9998/100 30.6.2020. Žitnjak d.d. OIB: 25435300118 OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI 153,00 kn 19,89 kn 172,89 kn
79 2926-006-0 1.7.2020. IGO-MAT d.o.o. OIB: 55662000497 MESO I MESNE PRERAĐEVINE 320,00 kn 41,60 kn 361,60 kn
80 7382/100/3 2.7.2020. Ter d.o.o. OIB: 35210351014 VOĆE I POVRĆE 895,20 kn 116,38 kn 1.011,58 kn
81 2948-006-0 3.7.2020. IGO-MAT d.o.o. OIB: 55662000497 MESO I MESNE PRERAĐEVINE 189,20 kn 47,30 kn 236,50 kn
82 17593-1100-1 3.7.2020. Fokus d.o.o. OIB: 59082812808 UREDSKI MATERIJAL 436,22 kn 109,06 kn 545,28 kn
83 2976-006-0 6.7.2020. IGO-MAT d.o.o. OIB: 55662000497 MESO I MESNE PRERAĐEVINE 762,00 kn 99,06 kn 861,06 kn
84 7589/100/3 6.7.2020. Ter d.o.o. OIB: 35210351014 VOĆE I POVRĆE 612,00 kn 79,56 kn 691,56 kn
85 123929/900/1 7.7.2020. LEDO PLUS d.o.o. OIB: 07179054100 DUBOKO ZAMRZNUTI PROIZVODI 496,07 kn 124,02 kn 620,09 kn
86 2991-006-0 8.7.2020. IGO-MAT d.o.o. OIB: 55662000497 MESO I MESNE PRERAĐEVINE 164,80 kn 21,42 kn 186,22 kn
87 9670/9998/100 8.7.2020. Žitnjak d.d. OIB: 25435300118 OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI 175,05 kn 22,76 kn 197,81 kn
88 149-VP1-1 10.7.2020. Pekarne Sunce d.o.o. OIB: 69168889034 KRUH I KRUŠNI PROIZVODI 175,70 kn 8,79 kn 184,49 kn
89 148-VP1-1 10.7.2020. Pekarne Sunce d.o.o. OIB: 69168889034 KRUH I KRUŠNI PROIZVODI 623,90 kn 31,20 kn 655,10 kn
90 148-VP1-1 10.7.2020. Pekarne Sunce d.o.o. OIB: 69168889034 KRUH I KRUŠNI PROIZVODI 623,90 kn 31,20 kn 655,10 kn
91 1528/01/1 13.7.2020. ELEMENT d.o.o. OIB: 71412305441 PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA 123,81 kn 30,95 kn 154,76 kn
92 3104-006-0 13.7.2020. IGO-MAT d.o.o. OIB: 55662000497 MESO I MESNE PRERAĐEVINE 495,00 kn 64,35 kn 559,35 kn
93 7991/100/3 13.7.2020. Ter d.o.o. OIB: 35210351014 VOĆE I POVRĆE 878,75 kn 114,24 kn 992,99 kn
94 9945/9998/100 13.7.2020. Žitnjak d.d. OIB: 25435300118 OPREMA ZA NOVI OBJEKT 18,40 kn 4,60 kn 23,00 kn
95 1352/001/001/2020 14.7.2020. ENERGO INSPEKT d.o.o. OIB: 88528885326 Ugovor o poslovno tehničkoj suradnji za 7/2020 300,00 kn 75,00 kn 375,00 kn
96 02102-9994 14.7.2020. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR OIB: 33392005961 RAČUN ZA USLUGE D.D.D. a 1.160,00 kn 290,00 kn 1.450,00 kn
97 9996/9998/100 14.7.2020. Žitnjak d.d. OIB: 25435300118 OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI 155,05 kn 20,16 kn 175,21 kn
98 101RAČ-04--20/0006046 15.7.2020. LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540 POJAČANO ODRŽAVANJE SPI-RD,DZPP 2.698,80 kn 674,70 kn 3.373,50 kn
99 10046/9998/100 15.7.2020. Žitnjak d.d. OIB: 25435300118 OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI 81,90 kn 20,48 kn 102,38 kn
100 323480/550/1 15.7.2020. Vindija d.d. OIB: 44138062462 MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI, MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI 1.361,90 kn 242,42 kn 1.604,32 kn
Br. Br. ug/nar Broj računa Datum isporuke Isporučitelj Opis usluge Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a Iznos s PDV-om