Zadnje dodano: 36 (Str. 1/2)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
8.12.2021.
UREDSKI NAMJEŠTAJ
JOSH-CO d.o.o.
OIB: 75094794885
48.026,00 kn
60.032,50 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O NABAVI UREDSKOG NAMJEŠTAJA
Evidencijski broj
JeN-01/20-28
Predmet
UREDSKI NAMJEŠTAJ
CPV
39130000-2
EOJN
Datum sklapanja
8.12.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
JOSH-CO d.o.o. OIB: 75094794885
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
48.026,00 kn
Iznos PDV-a
12.006,50 kn
Cijena s PDV-om
60.032,50 kn
Rok
30 dana od dana zaključenja Ugovora
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
11.11.2021.
PRIJENOSNA RAČUNALA
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
OIB: 14506572540
48.822,00 kn
61.027,50 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O NABAVI PRIJENOSNIH RAČUNALA
Evidencijski broj
JeN-01/21-29
Predmet
PRIJENOSNA RAČUNALA
CPV
30213100-6
EOJN
Datum sklapanja
11.11.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
48.822,00 kn
Iznos PDV-a
12.205,50 kn
Cijena s PDV-om
61.027,50 kn
Rok
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.11.2021.
UGOVOR O NABAVI MULTIFUNKCIONALNIH UREĐAJA
KSU d.o.o.
OIB: 34976993601
24.840,00 kn
31.050,00 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O NABAVI MULTIFUNKCIONALNIH UREĐAJA
Evidencijski broj
JeN-01/21-31
Predmet
UGOVOR O NABAVI MULTIFUNKCIONALNIH UREĐAJA
CPV
30121200-5
EOJN
Datum sklapanja
9.11.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KSU d.o.o. OIB: 34976993601
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
24.840,00 kn
Iznos PDV-a
6.210,00 kn
Cijena s PDV-om
31.050,00 kn
Rok
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.11.2021.
REKONSTRUKCIJA ZAPADNOG STEPENIŠTA I VANJSKOG ZIDA FASADE
KANAL SERVIS d.o.o.
OIB: 89380253034
103.125,00 kn
128.906,25 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O IZVRŠENJU RADOVA BR. 2./2021.
Evidencijski broj
JeN-02/21-15
Predmet
REKONSTRUKCIJA ZAPADNOG STEPENIŠTA I VANJSKOG ZIDA FASADE
CPV
45000000
EOJN
Datum sklapanja
3.11.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KANAL SERVIS d.o.o. OIB: 89380253034
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
103.125,00 kn
Iznos PDV-a
25.781,25 kn
Cijena s PDV-om
128.906,25 kn
Rok
45 dana od početka radova
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.7.2021.
OPREMA ZA DJEČJA IGRALIŠTA - SPRAVE ZA OBJEKT RAKITJE
VOJTEK OPREMA d.o.o.
OIB: 82877321185
170.000,00 kn
212.500,00 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.16./2021.
Evidencijski broj
JeN-02/21-14
Predmet
OPREMA ZA DJEČJA IGRALIŠTA - SPRAVE ZA OBJEKT RAKITJE
CPV
37535200-9
EOJN
Datum sklapanja
12.7.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
VOJTEK OPREMA d.o.o. OIB: 82877321185
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
170.000,00 kn
Iznos PDV-a
42.500,00 kn
Cijena s PDV-om
212.500,00 kn
Rok
25.08.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.6.2021.
DIDAKTIKA ZA ODGOJNE SKUPINE RAKITJE
IDA DIDACTA d.o.o.
OIB: 02059736476
84.907,00 kn
106.133,75 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.15./2021.
Evidencijski broj
JeN-02/21-08
Predmet
DIDAKTIKA ZA ODGOJNE SKUPINE RAKITJE
CPV
37520000-9
EOJN
Datum sklapanja
28.6.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IDA DIDACTA d.o.o. OIB: 02059736476
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
84.907,00 kn
Iznos PDV-a
21.226,75 kn
Cijena s PDV-om
106.133,75 kn
Rok
15.08.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.5.2021.
NAJAM VOZILA
CAR FLEET MANAGEMENT d.o.o.
OIB: 58392172201
160.200,00 kn
200.250,00 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O POSLOVNOM NAJMU VOZILA
Evidencijski broj
JeN-02/21-11
Predmet
NAJAM VOZILA
CPV
34100000-8
EOJN
Datum sklapanja
3.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
CAR FLEET MANAGEMENT d.o.o. OIB: 58392172201
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
160.200,00 kn
Iznos PDV-a
40.050,00 kn
Cijena s PDV-om
200.250,00 kn
Rok
36 mjeseci
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.4.2021.
OPREMA ZA DVORANU
IDA DIDACTA d.o.o.
OIB: 02059736476
33.493,00 kn
41.866,25 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE 13./2021.
Evidencijski broj
JeN-01/21-32
Predmet
OPREMA ZA DVORANU
CPV
37420000-8
EOJN
Datum sklapanja
26.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IDA DIDACTA d.o.o. OIB: 02059736476
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
33.493,00 kn
Iznos PDV-a
8.373,25 kn
Cijena s PDV-om
41.866,25 kn
Rok
DO 16.07.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.4.2021.
NAMJEŠTAJ ZA ODGOJNE SKUPINE U RAKITJU
IDA DIDACTA d.o.o.
OIB: 02059736476
174.843,00 kn
218.553,75 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR. 14./2021.
Evidencijski broj
JeN-02/21-12
Predmet
NAMJEŠTAJ ZA ODGOJNE SKUPINE U RAKITJU
CPV
39161000-8
EOJN
Datum sklapanja
26.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IDA DIDACTA d.o.o. OIB: 02059736476
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
174.843,00 kn
Iznos PDV-a
43.710,75 kn
Cijena s PDV-om
218.553,75 kn
Rok
DO 16.07.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2021.
SVJEŽE SUŠENO VOĆE I POVRĆE
TER d.o.o.
OIB: 35210351014
99.772,38 kn
112.851,39 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.3./2021.
Evidencijski broj
JeN-02/21-04
Predmet
SVJEŽE SUŠENO VOĆE I POVRĆE
CPV
15300000-1
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TER d.o.o. OIB: 35210351014
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
99.772,38 kn
Iznos PDV-a
13.079,01 kn
Cijena s PDV-om
112.851,39 kn
Rok
31.12.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2021.
SVJEŽE MESO - SVINJETINA
IGO-MAT d.o.o.
OIB: 55662000497
21.880,00 kn
24.724,40 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.4./2021.
Evidencijski broj
NAR-21/01
Predmet
SVJEŽE MESO - SVINJETINA
CPV
15113000-3
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IGO-MAT d.o.o. OIB: 55662000497
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
21.880,00 kn
Iznos PDV-a
2.844,40 kn
Cijena s PDV-om
24.724,40 kn
Rok
31.12.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2021.
SVJEŽE MESO - JUNETINA I TELETINA
IGO-MAT d.o.o.
OIB: 55662000497
77.100,00 kn
87.123,00 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.6./2021.
Evidencijski broj
JeN-02/21-06
Predmet
SVJEŽE MESO - JUNETINA I TELETINA
CPV
15111000-9
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IGO-MAT d.o.o. OIB: 55662000497
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
77.100,00 kn
Iznos PDV-a
10.023,00 kn
Cijena s PDV-om
87.123,00 kn
Rok
31.12.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2021.
OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI
ŽITNJAK d.d.
OIB: 25435300118
121.650,77 kn
149.674,83 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.7./2021.
Evidencijski broj
JeN-02/21-07
Predmet
OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI
CPV
15890000-3
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ŽITNJAK d.d. OIB: 25435300118
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
121.650,77 kn
Iznos PDV-a
28.024,06 kn
Cijena s PDV-om
149.674,83 kn
Rok
31.12.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2021.
MESNE PRERAĐEVINE KRUPNE STOKE
IGO-MAT d.o.o.
OIB: 55662000497
17.290,00 kn
21.612,50 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.10./2021.
Evidencijski broj
JeN-01/21-06
Predmet
MESNE PRERAĐEVINE KRUPNE STOKE
CPV
15100000-9
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IGO-MAT d.o.o. OIB: 55662000497
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
17.290,00 kn
Iznos PDV-a
4.322,50 kn
Cijena s PDV-om
21.612,50 kn
Rok
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2021.
KRUH I KRUŠNI PROIZVODI
PEKARNE SUNCE d.o.o.
OIB: 69168889034
56.760,00 kn
60.118,00 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.11/2021.
Evidencijski broj
JeN-01/21-10
Predmet
KRUH I KRUŠNI PROIZVODI
CPV
15811000-6
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PEKARNE SUNCE d.o.o. OIB: 69168889034
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
56.760,00 kn
Iznos PDV-a
3.358,00 kn
Cijena s PDV-om
60.118,00 kn
Rok
31.12.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2021.
DUBOKO ZAMRZNUTI PROIZVODI I SMRZNUTA RIBA
LEDO PLUS d.o.o.
OIB: 07179054100
40.519,59 kn
50.649,49 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.12/2021.
Evidencijski broj
JeN-01/21-09
Predmet
DUBOKO ZAMRZNUTI PROIZVODI I SMRZNUTA RIBA
CPV
15896000-5
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LEDO PLUS d.o.o. OIB: 07179054100
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
40.519,59 kn
Iznos PDV-a
10.129,90 kn
Cijena s PDV-om
50.649,49 kn
Rok
31.12.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2021.
SVJEŽE MESO - PERAD
VINDIJA d.d.
OIB: 44138062462
37.600,00 kn
42.488,00 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.5/2021.
Evidencijski broj
JeN-01/21-07
Predmet
SVJEŽE MESO - PERAD
CPV
15112100-7
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
VINDIJA d.d. OIB: 44138062462
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
37.600,00 kn
Iznos PDV-a
4.888,00 kn
Cijena s PDV-om
42.488,00 kn
Rok
31.12.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2021.
MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI
VINDIJA d.d.
OIB: 44138062462
139.276,00 kn
167.230,60 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.8./2021.
Evidencijski broj
JeN-02/21-05
Predmet
MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI
CPV
15500000-3
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
VINDIJA d.d. OIB: 44138062462
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
139.276,00 kn
Iznos PDV-a
27.954,60 kn
Cijena s PDV-om
167.230,60 kn
Rok
31.12.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2021.
MESNE PRERAĐEVINE-PERAD
VINDIJA d.d.
OIB: 44138062462
18.610,00 kn
23.262,50 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPORPODAJI ROBE BR. 9./2021.
Evidencijski broj
JeN-01/21-08
Predmet
MESNE PRERAĐEVINE-PERAD
CPV
15131500-0
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
VINDIJA d.d. OIB: 44138062462
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
18.610,00 kn
Iznos PDV-a
4.652,50 kn
Cijena s PDV-om
23.262,50 kn
Rok
31.12.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
15.3.2021.
ZAŠTITA OD SUNCA NA PODRUČNOM OBJEKTU RAKITJE
HELLA TEHNIKA ZAŠTITE OD SUNCA D.O.O.
OIB: 10175122754
94.022,02 kn
94.022,02 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.2./2021.
Evidencijski broj
JeN-02/21-13
Predmet
ZAŠTITA OD SUNCA NA PODRUČNOM OBJEKTU RAKITJE
CPV
45421144-5
EOJN
Datum sklapanja
15.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
HELLA TEHNIKA ZAŠTITE OD SUNCA D.O.O. OIB: 10175122754
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
94.022,02 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
94.022,02 kn
Rok
01.07.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/2

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Dječji vrtić Slavuj | O Registru nabave | Službene stranice Dječjeg vrtića Slavuj