Zadnje dodano: 51 (Str. 1/3)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
1.4.2021.
MESNE PRERAĐEVINE KRUPNE STOKE
IGO-MAT d.o.o.
OIB: 55662000497
17.290,00 kn
21.612,50 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.10./2021.
Evidencijski broj
JeN-01/21-06
Predmet
MESNE PRERAĐEVINE KRUPNE STOKE
CPV
15100000-9
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IGO-MAT d.o.o. OIB: 55662000497
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
17.290,00 kn
Iznos PDV-a
4.322,50 kn
Cijena s PDV-om
21.612,50 kn
Rok
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2021.
MESNE PRERAĐEVINE-PERAD
VINDIJA d.d.
OIB: 44138062462
18.610,00 kn
23.262,50 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPORPODAJI ROBE BR. 9./2021.
Evidencijski broj
JeN-01/21-08
Predmet
MESNE PRERAĐEVINE-PERAD
CPV
15131500-0
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
VINDIJA d.d. OIB: 44138062462
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
18.610,00 kn
Iznos PDV-a
4.652,50 kn
Cijena s PDV-om
23.262,50 kn
Rok
31.12.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.6.2022.
MESNE PRERAĐEVINE KRUPNE STOKE
IGO-MAT d.o.o.
OIB: 55662000497
21.289,00 kn
26.611,25 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE 10./2022.
Evidencijski broj
Nar-03/22
Predmet
MESNE PRERAĐEVINE KRUPNE STOKE
CPV
15130000-8
EOJN
Datum sklapanja
29.6.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IGO-MAT d.o.o. OIB: 55662000497
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
21.289,00 kn
Iznos PDV-a
5.322,25 kn
Cijena s PDV-om
26.611,25 kn
Rok
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.6.2022.
MESNE PRERAĐEVINE KRUPNE STOKE
IGO-MAT d.o.o.
OIB: 55662000497
21.289,00 kn
26.611,25 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE 10./2022.
Evidencijski broj
Nar-03/22
Predmet
MESNE PRERAĐEVINE KRUPNE STOKE
CPV
15130000-8
EOJN
Datum sklapanja
10.6.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IGO-MAT d.o.o. OIB: 55662000497
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
21.289,00 kn
Iznos PDV-a
5.322,25 kn
Cijena s PDV-om
26.611,25 kn
Rok
31.12.2022.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.6.2022.
MESNE PRERAĐEVINE KRUPNE STOKE
IGO-MAT d.o.o.
OIB: 55662000497
21.289,00 kn
26.611,25 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE 10./2022.
Evidencijski broj
Nar-03/22
Predmet
MESNE PRERAĐEVINE KRUPNE STOKE
CPV
15130000-8
EOJN
Datum sklapanja
10.6.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IGO-MAT d.o.o. OIB: 55662000497
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
21.289,00 kn
Iznos PDV-a
5.322,25 kn
Cijena s PDV-om
26.611,25 kn
Rok
31.12.2022.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2021.
SVJEŽE MESO - SVINJETINA
IGO-MAT d.o.o.
OIB: 55662000497
21.880,00 kn
24.724,40 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.4./2021.
Evidencijski broj
NAR-21/01
Predmet
SVJEŽE MESO - SVINJETINA
CPV
15113000-3
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IGO-MAT d.o.o. OIB: 55662000497
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
21.880,00 kn
Iznos PDV-a
2.844,40 kn
Cijena s PDV-om
24.724,40 kn
Rok
31.12.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
8.3.2021.
VIDEONADZOR
KOLNOA SUSTAVI ZAŠTITE d.o.o.
OIB: 51799671411
22.095,00 kn
27.618,75 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.1./2021.
Evidencijski broj
JeN-01/21-30
Predmet
VIDEONADZOR
CPV
32323500-8
EOJN
Datum sklapanja
8.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KOLNOA SUSTAVI ZAŠTITE d.o.o. OIB: 51799671411
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
22.095,00 kn
Iznos PDV-a
5.523,75 kn
Cijena s PDV-om
27.618,75 kn
Rok
01.07.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.11.2021.
UGOVOR O NABAVI MULTIFUNKCIONALNIH UREĐAJA
KSU d.o.o.
OIB: 34976993601
24.840,00 kn
31.050,00 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O NABAVI MULTIFUNKCIONALNIH UREĐAJA
Evidencijski broj
JeN-01/21-31
Predmet
UGOVOR O NABAVI MULTIFUNKCIONALNIH UREĐAJA
CPV
30121200-5
EOJN
Datum sklapanja
9.11.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KSU d.o.o. OIB: 34976993601
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
24.840,00 kn
Iznos PDV-a
6.210,00 kn
Cijena s PDV-om
31.050,00 kn
Rok
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.5.2020.
SITNI INVENTAR-DIDAKTIKA ZA JAGNJIĆ DOL
IDA DIDACTA d.o.o.
OIB: 02059736476
27.196,00 kn
33.995,00 kn
UGOVOR
Broj
11/2020
Evidencijski broj
JeN-01/20-11
Predmet
SITNI INVENTAR-DIDAKTIKA ZA JAGNJIĆ DOL
CPV
37520000-9
EOJN
Datum sklapanja
19.5.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IDA DIDACTA d.o.o. OIB: 02059736476
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
27.196,00 kn
Iznos PDV-a
6.799,00 kn
Cijena s PDV-om
33.995,00 kn
Rok
17.08.2020
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.6.2022.
SVJEŽE MESO - SVINJETINA
IGO - MAT d.o.o.
OIB: 55662000497
29.800,00 kn
31.290,00 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.8/2022.
Evidencijski broj
JeN-01/22-02
Predmet
SVJEŽE MESO - SVINJETINA
CPV
15113000-3
EOJN
Datum sklapanja
10.6.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IGO - MAT d.o.o. OIB: 55662000497
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
29.800,00 kn
Iznos PDV-a
1.490,00 kn
Cijena s PDV-om
31.290,00 kn
Rok
31.12.2022.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.4.2021.
OPREMA ZA DVORANU
IDA DIDACTA d.o.o.
OIB: 02059736476
33.493,00 kn
41.866,25 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE 13./2021.
Evidencijski broj
JeN-01/21-32
Predmet
OPREMA ZA DVORANU
CPV
37420000-8
EOJN
Datum sklapanja
26.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IDA DIDACTA d.o.o. OIB: 02059736476
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
33.493,00 kn
Iznos PDV-a
8.373,25 kn
Cijena s PDV-om
41.866,25 kn
Rok
DO 16.07.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2021.
SVJEŽE MESO - PERAD
VINDIJA d.d.
OIB: 44138062462
37.600,00 kn
42.488,00 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.5/2021.
Evidencijski broj
JeN-01/21-07
Predmet
SVJEŽE MESO - PERAD
CPV
15112100-7
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
VINDIJA d.d. OIB: 44138062462
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
37.600,00 kn
Iznos PDV-a
4.888,00 kn
Cijena s PDV-om
42.488,00 kn
Rok
31.12.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.4.2020.
SVJEŽE MESO-PERAD
PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D.
OIB: 44138062462
38.400,00 kn
43.392,00 kn
UGOVOR
Broj
UV-10
Evidencijski broj
JeN-01/20-02
Predmet
SVJEŽE MESO-PERAD
CPV
15112100
EOJN
Datum sklapanja
10.4.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D. OIB: 44138062462
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
38.400,00 kn
Iznos PDV-a
4.992,00 kn
Cijena s PDV-om
43.392,00 kn
Rok
31.12.2020.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2021.
DUBOKO ZAMRZNUTI PROIZVODI I SMRZNUTA RIBA
LEDO PLUS d.o.o.
OIB: 07179054100
40.519,59 kn
50.649,49 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.12/2021.
Evidencijski broj
JeN-01/21-09
Predmet
DUBOKO ZAMRZNUTI PROIZVODI I SMRZNUTA RIBA
CPV
15896000-5
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LEDO PLUS d.o.o. OIB: 07179054100
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
40.519,59 kn
Iznos PDV-a
10.129,90 kn
Cijena s PDV-om
50.649,49 kn
Rok
31.12.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
7.9.2020.
RAČUNALA I PRIJENOSNA RAČUNALA
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
OIB: 14506572540
42.051,00 kn
52.563,75 kn
UGOVOR
Broj
14./2020.
Evidencijski broj
JeN-01/20-29
Predmet
RAČUNALA I PRIJENOSNA RAČUNALA
CPV
30213000-5
EOJN
Datum sklapanja
7.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
42.051,00 kn
Iznos PDV-a
10.512,75 kn
Cijena s PDV-om
52.563,75 kn
Rok
1.10.2020.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.4.2020.
DUBOKO ZAMRZNUTI PROIZVODI I SMRZNUTA RIBA
LEDO PLUS d.o.o.
OIB: 07179054100
43.915,60 kn
54.894,50 kn
UGOVOR
Broj
UV-11
Evidencijski broj
JeN-01/20-03
Predmet
DUBOKO ZAMRZNUTI PROIZVODI I SMRZNUTA RIBA
CPV
15896000
EOJN
Datum sklapanja
10.4.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LEDO PLUS d.o.o. OIB: 07179054100
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
43.915,60 kn
Iznos PDV-a
10.978,90 kn
Cijena s PDV-om
54.894,50 kn
Rok
31.12.2020.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2022.
DUBOKO ZAMRZNUTI PROIZVODI I SMRZNUTA RIBA
LEDO PLUS d.o.o.
OIB: 07179054100
45.985,00 kn
57.481,25 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.1./2022
Evidencijski broj
JeN-01/22-05
Predmet
DUBOKO ZAMRZNUTI PROIZVODI I SMRZNUTA RIBA
CPV
15896000-5
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LEDO PLUS d.o.o. OIB: 07179054100
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
45.985,00 kn
Iznos PDV-a
11.496,25 kn
Cijena s PDV-om
57.481,25 kn
Rok
31.12.2022.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
8.12.2021.
UREDSKI NAMJEŠTAJ
JOSH-CO d.o.o.
OIB: 75094794885
48.026,00 kn
60.032,50 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O NABAVI UREDSKOG NAMJEŠTAJA
Evidencijski broj
JeN-01/20-28
Predmet
UREDSKI NAMJEŠTAJ
CPV
39130000-2
EOJN
Datum sklapanja
8.12.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
JOSH-CO d.o.o. OIB: 75094794885
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
48.026,00 kn
Iznos PDV-a
12.006,50 kn
Cijena s PDV-om
60.032,50 kn
Rok
30 dana od dana zaključenja Ugovora
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
11.11.2021.
PRIJENOSNA RAČUNALA
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
OIB: 14506572540
48.822,00 kn
61.027,50 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O NABAVI PRIJENOSNIH RAČUNALA
Evidencijski broj
JeN-01/21-29
Predmet
PRIJENOSNA RAČUNALA
CPV
30213100-6
EOJN
Datum sklapanja
11.11.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
48.822,00 kn
Iznos PDV-a
12.205,50 kn
Cijena s PDV-om
61.027,50 kn
Rok
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2021.
KRUH I KRUŠNI PROIZVODI
PEKARNE SUNCE d.o.o.
OIB: 69168889034
56.760,00 kn
60.118,00 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.11/2021.
Evidencijski broj
JeN-01/21-10
Predmet
KRUH I KRUŠNI PROIZVODI
CPV
15811000-6
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PEKARNE SUNCE d.o.o. OIB: 69168889034
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
56.760,00 kn
Iznos PDV-a
3.358,00 kn
Cijena s PDV-om
60.118,00 kn
Rok
31.12.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/3

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Dječji vrtić Slavuj | O Registru nabave | Službene stranice Dječjeg vrtića Slavuj