Zadnje dodano: 32 (Str. 1/2)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
1.4.2021.
MESNE PRERAĐEVINE KRUPNE STOKE
IGO-MAT d.o.o.
OIB: 55662000497
17.290,00 kn
21.612,50 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.10./2021.
Evidencijski broj
JeN-01/21-06
Predmet
MESNE PRERAĐEVINE KRUPNE STOKE
CPV
15100000-9
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IGO-MAT d.o.o. OIB: 55662000497
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
17.290,00 kn
Iznos PDV-a
4.322,50 kn
Cijena s PDV-om
21.612,50 kn
Rok
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2021.
MESNE PRERAĐEVINE-PERAD
VINDIJA d.d.
OIB: 44138062462
18.610,00 kn
23.262,50 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPORPODAJI ROBE BR. 9./2021.
Evidencijski broj
JeN-01/21-08
Predmet
MESNE PRERAĐEVINE-PERAD
CPV
15131500-0
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
VINDIJA d.d. OIB: 44138062462
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
18.610,00 kn
Iznos PDV-a
4.652,50 kn
Cijena s PDV-om
23.262,50 kn
Rok
31.12.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2021.
SVJEŽE MESO - SVINJETINA
IGO-MAT d.o.o.
OIB: 55662000497
21.880,00 kn
24.724,40 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.4./2021.
Evidencijski broj
NAR-21/01
Predmet
SVJEŽE MESO - SVINJETINA
CPV
15113000-3
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IGO-MAT d.o.o. OIB: 55662000497
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
21.880,00 kn
Iznos PDV-a
2.844,40 kn
Cijena s PDV-om
24.724,40 kn
Rok
31.12.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
8.3.2021.
VIDEONADZOR
KOLNOA SUSTAVI ZAŠTITE d.o.o.
OIB: 51799671411
22.095,00 kn
27.618,75 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.1./2021.
Evidencijski broj
JeN-01/21-30
Predmet
VIDEONADZOR
CPV
32323500-8
EOJN
Datum sklapanja
8.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KOLNOA SUSTAVI ZAŠTITE d.o.o. OIB: 51799671411
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
22.095,00 kn
Iznos PDV-a
5.523,75 kn
Cijena s PDV-om
27.618,75 kn
Rok
01.07.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.5.2020.
SITNI INVENTAR-DIDAKTIKA ZA JAGNJIĆ DOL
IDA DIDACTA d.o.o.
OIB: 02059736476
27.196,00 kn
33.995,00 kn
UGOVOR
Broj
11/2020
Evidencijski broj
JeN-01/20-11
Predmet
SITNI INVENTAR-DIDAKTIKA ZA JAGNJIĆ DOL
CPV
37520000-9
EOJN
Datum sklapanja
19.5.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IDA DIDACTA d.o.o. OIB: 02059736476
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
27.196,00 kn
Iznos PDV-a
6.799,00 kn
Cijena s PDV-om
33.995,00 kn
Rok
17.08.2020
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.4.2021.
OPREMA ZA DVORANU
IDA DIDACTA d.o.o.
OIB: 02059736476
33.493,00 kn
41.866,25 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE 13./2021.
Evidencijski broj
JeN-01/21-32
Predmet
OPREMA ZA DVORANU
CPV
37420000-8
EOJN
Datum sklapanja
26.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IDA DIDACTA d.o.o. OIB: 02059736476
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
33.493,00 kn
Iznos PDV-a
8.373,25 kn
Cijena s PDV-om
41.866,25 kn
Rok
DO 16.07.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2021.
SVJEŽE MESO - PERAD
VINDIJA d.d.
OIB: 44138062462
37.600,00 kn
42.488,00 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.5/2021.
Evidencijski broj
JeN-01/21-07
Predmet
SVJEŽE MESO - PERAD
CPV
15112100-7
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
VINDIJA d.d. OIB: 44138062462
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
37.600,00 kn
Iznos PDV-a
4.888,00 kn
Cijena s PDV-om
42.488,00 kn
Rok
31.12.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.4.2020.
SVJEŽE MESO-PERAD
PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D.
OIB: 44138062462
38.400,00 kn
43.392,00 kn
UGOVOR
Broj
UV-10
Evidencijski broj
JeN-01/20-02
Predmet
SVJEŽE MESO-PERAD
CPV
15112100
EOJN
Datum sklapanja
10.4.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D. OIB: 44138062462
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
38.400,00 kn
Iznos PDV-a
4.992,00 kn
Cijena s PDV-om
43.392,00 kn
Rok
31.12.2020.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2021.
DUBOKO ZAMRZNUTI PROIZVODI I SMRZNUTA RIBA
LEDO PLUS d.o.o.
OIB: 07179054100
40.519,59 kn
50.649,49 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.12/2021.
Evidencijski broj
JeN-01/21-09
Predmet
DUBOKO ZAMRZNUTI PROIZVODI I SMRZNUTA RIBA
CPV
15896000-5
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LEDO PLUS d.o.o. OIB: 07179054100
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
40.519,59 kn
Iznos PDV-a
10.129,90 kn
Cijena s PDV-om
50.649,49 kn
Rok
31.12.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
7.9.2020.
RAČUNALA I PRIJENOSNA RAČUNALA
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
OIB: 14506572540
42.051,00 kn
52.563,75 kn
UGOVOR
Broj
14./2020.
Evidencijski broj
JeN-01/20-29
Predmet
RAČUNALA I PRIJENOSNA RAČUNALA
CPV
30213000-5
EOJN
Datum sklapanja
7.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
42.051,00 kn
Iznos PDV-a
10.512,75 kn
Cijena s PDV-om
52.563,75 kn
Rok
1.10.2020.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.4.2020.
DUBOKO ZAMRZNUTI PROIZVODI I SMRZNUTA RIBA
LEDO PLUS d.o.o.
OIB: 07179054100
43.915,60 kn
54.894,50 kn
UGOVOR
Broj
UV-11
Evidencijski broj
JeN-01/20-03
Predmet
DUBOKO ZAMRZNUTI PROIZVODI I SMRZNUTA RIBA
CPV
15896000
EOJN
Datum sklapanja
10.4.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LEDO PLUS d.o.o. OIB: 07179054100
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
43.915,60 kn
Iznos PDV-a
10.978,90 kn
Cijena s PDV-om
54.894,50 kn
Rok
31.12.2020.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2021.
KRUH I KRUŠNI PROIZVODI
PEKARNE SUNCE d.o.o.
OIB: 69168889034
56.760,00 kn
60.118,00 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.11/2021.
Evidencijski broj
JeN-01/21-10
Predmet
KRUH I KRUŠNI PROIZVODI
CPV
15811000-6
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PEKARNE SUNCE d.o.o. OIB: 69168889034
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
56.760,00 kn
Iznos PDV-a
3.358,00 kn
Cijena s PDV-om
60.118,00 kn
Rok
31.12.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.4.2020.
KRUH I KRUŠNI PROIZVODI
Pekarne Sunce d.o.o.
OIB: 69168889034
59.411,00 kn
62.738,02 kn
UGOVOR
Broj
UV-6
Evidencijski broj
JeN-01/20-04
Predmet
KRUH I KRUŠNI PROIZVODI
CPV
15811000
EOJN
Datum sklapanja
10.4.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Pekarne Sunce d.o.o. OIB: 69168889034
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
59.411,00 kn
Iznos PDV-a
3.327,02 kn
Cijena s PDV-om
62.738,02 kn
Rok
31.12.2020.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2021.
SVJEŽE MESO - JUNETINA I TELETINA
IGO-MAT d.o.o.
OIB: 55662000497
77.100,00 kn
87.123,00 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.6./2021.
Evidencijski broj
JeN-02/21-06
Predmet
SVJEŽE MESO - JUNETINA I TELETINA
CPV
15111000-9
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IGO-MAT d.o.o. OIB: 55662000497
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
77.100,00 kn
Iznos PDV-a
10.023,00 kn
Cijena s PDV-om
87.123,00 kn
Rok
31.12.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
22.5.2020.
NAMJEŠTAJ ZA ODGOJNE SKUPINE-OPREMA ZA SOBE DNEVNOG BORAVKA
IDA DIDACTA d.o.o.
OIB: 02059736476
82.743,00 kn
103.428,75 kn
UGOVOR
Broj
12./2020.
Evidencijski broj
JeN-02/20-19
Predmet
NAMJEŠTAJ ZA ODGOJNE SKUPINE-OPREMA ZA SOBE DNEVNOG BORAVKA
CPV
39100000-3
EOJN
Datum sklapanja
22.5.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IDA DIDACTA d.o.o. OIB: 02059736476
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
82.743,00 kn
Iznos PDV-a
20.685,75 kn
Cijena s PDV-om
103.428,75 kn
Rok
17.08.2020.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.6.2021.
DIDAKTIKA ZA ODGOJNE SKUPINE RAKITJE
IDA DIDACTA d.o.o.
OIB: 02059736476
84.907,00 kn
106.133,75 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.15./2021.
Evidencijski broj
JeN-02/21-08
Predmet
DIDAKTIKA ZA ODGOJNE SKUPINE RAKITJE
CPV
37520000-9
EOJN
Datum sklapanja
28.6.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IDA DIDACTA d.o.o. OIB: 02059736476
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
84.907,00 kn
Iznos PDV-a
21.226,75 kn
Cijena s PDV-om
106.133,75 kn
Rok
15.08.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.4.2020.
SVJEŽE MESO - JUNETINA I TELETINA
IGO-MAT d.o.o.
OIB: 55662000497
89.435,00 kn
101.061,55 kn
UGOVOR
Broj
UV-5
Evidencijski broj
JeN-02/20-06
Predmet
SVJEŽE MESO - JUNETINA I TELETINA
CPV
15111000
EOJN
Datum sklapanja
10.4.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IGO-MAT d.o.o. OIB: 55662000497
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
89.435,00 kn
Iznos PDV-a
11.626,55 kn
Cijena s PDV-om
101.061,55 kn
Rok
31.12.2020.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
15.3.2021.
ZAŠTITA OD SUNCA NA PODRUČNOM OBJEKTU RAKITJE
HELLA TEHNIKA ZAŠTITE OD SUNCA D.O.O.
OIB: 10175122754
94.022,02 kn
94.022,02 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.2./2021.
Evidencijski broj
JeN-02/21-13
Predmet
ZAŠTITA OD SUNCA NA PODRUČNOM OBJEKTU RAKITJE
CPV
45421144-5
EOJN
Datum sklapanja
15.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
HELLA TEHNIKA ZAŠTITE OD SUNCA D.O.O. OIB: 10175122754
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
94.022,02 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
94.022,02 kn
Rok
01.07.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
7.4.2020.
UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE-DIZALO
DIZALA ĐURĐEVIĆ
OIB: 79713681144
98.600,00 kn
123.250,00 kn
UGOVOR
Broj
UV-4
Evidencijski broj
JeN-02/20-16
Predmet
UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE-DIZALO
CPV
39300000
EOJN
Datum sklapanja
7.4.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
DIZALA ĐURĐEVIĆ OIB: 79713681144
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
98.600,00 kn
Iznos PDV-a
24.650,00 kn
Cijena s PDV-om
123.250,00 kn
Rok
isporuka materijala do 90 dana od potpisa ugovora, trajanje radova do 15 radnih dana
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2021.
SVJEŽE SUŠENO VOĆE I POVRĆE
TER d.o.o.
OIB: 35210351014
99.772,38 kn
112.851,39 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.3./2021.
Evidencijski broj
JeN-02/21-04
Predmet
SVJEŽE SUŠENO VOĆE I POVRĆE
CPV
15300000-1
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TER d.o.o. OIB: 35210351014
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
99.772,38 kn
Iznos PDV-a
13.079,01 kn
Cijena s PDV-om
112.851,39 kn
Rok
31.12.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/2

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Dječji vrtić Slavuj | O Registru nabave | Službene stranice Dječjeg vrtića Slavuj