Zadnje dodano: 51 (Str. 1/3)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
27.2.2020.
Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg objekta Dječjeg vrtića Slavuj na adresi Školska 6, Novaki - 1 faza proširenja
TEH-GRADNJA d.o.o.
OIB: 13530191392
9.687.776,62 kn
12.109.720,78 kn
UGOVOR
Broj
UV-2
Evidencijski broj
JN-MV-19/01
Predmet
Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg objekta Dječjeg vrtića Slavuj na adresi Školska 6, Novaki - 1 faza proširenja
CPV
45214100
EOJN
2020/S 0F3-0009002
Datum sklapanja
27.2.2020.
Vrsta javne nabave
Otvoreni postupak
Ugovaratelj
TEH-GRADNJA d.o.o. OIB: 13530191392
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
9.687.776,62 kn
Iznos PDV-a
2.421.944,16 kn
Cijena s PDV-om
12.109.720,78 kn
Rok
12 mjeseci
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.2.2021.
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA POSTOJEĆEG OBJEKTA DJEČEJG VRTIĆA SLAVUJ NA ADRESI ŠKOLSKA 6, NOVAKI-1.FAZA PROŠIRENJA
TEH-GRADNJA d.o.o.
OIB: 13530191392
1.225.378,27 kn
1.531.722,84 kn
UGOVOR
Broj
DODATAK UGOVORU BR.1
Evidencijski broj
JN-MV-19/01
Predmet
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA POSTOJEĆEG OBJEKTA DJEČEJG VRTIĆA SLAVUJ NA ADRESI ŠKOLSKA 6, NOVAKI-1.FAZA PROŠIRENJA
CPV
45214100
EOJN
2021/S F20-0012087
Datum sklapanja
25.2.2021.
Vrsta javne nabave
Otvoreni postupak
Ugovaratelj
TEH-GRADNJA d.o.o. OIB: 13530191392
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.225.378,27 kn
Iznos PDV-a
306.344,57 kn
Cijena s PDV-om
1.531.722,84 kn
Rok
30.04.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
20.12.2019.
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 2. FAZE ANEKSA VRTIĆA U NOVAKIMA
M PLAN D.O.O.
OIB: 96153048099
198.000,00 kn
247.500,00 kn
UGOVOR
Broj
UV-1
Evidencijski broj
JeN-02/19-22
Predmet
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 2. FAZE ANEKSA VRTIĆA U NOVAKIMA
CPV
71242000
EOJN
Datum sklapanja
20.12.2019.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
M PLAN D.O.O. OIB: 96153048099
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
198.000,00 kn
Iznos PDV-a
49.500,00 kn
Cijena s PDV-om
247.500,00 kn
Rok
120 DANA OD DANA POTPISIVANJA UGOVORA
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.2.2020.
USLUGA STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA II NAD IZVEDBOM IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE POSTOJEĆEG OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA -1. FAZA
M PLAN D.O.O.
OIB: 96153048099
189.500,00 kn
236.875,00 kn
UGOVOR
Broj
UV-3
Evidencijski broj
JeN-02/20-18
Predmet
USLUGA STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA II NAD IZVEDBOM IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE POSTOJEĆEG OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA -1. FAZA
CPV
71247000
EOJN
Datum sklapanja
24.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
M PLAN D.O.O. OIB: 96153048099
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
189.500,00 kn
Iznos PDV-a
47.375,00 kn
Cijena s PDV-om
236.875,00 kn
Rok
12 MJESECI NAKON UVOĐENJA IZVOĐAČA U POSAO
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.4.2021.
NAMJEŠTAJ ZA ODGOJNE SKUPINE U RAKITJU
IDA DIDACTA d.o.o.
OIB: 02059736476
174.843,00 kn
218.553,75 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR. 14./2021.
Evidencijski broj
JeN-02/21-12
Predmet
NAMJEŠTAJ ZA ODGOJNE SKUPINE U RAKITJU
CPV
39161000-8
EOJN
Datum sklapanja
26.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IDA DIDACTA d.o.o. OIB: 02059736476
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
174.843,00 kn
Iznos PDV-a
43.710,75 kn
Cijena s PDV-om
218.553,75 kn
Rok
DO 16.07.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.7.2021.
OPREMA ZA DJEČJA IGRALIŠTA - SPRAVE ZA OBJEKT RAKITJE
VOJTEK OPREMA d.o.o.
OIB: 82877321185
170.000,00 kn
212.500,00 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.16./2021.
Evidencijski broj
JeN-02/21-14
Predmet
OPREMA ZA DJEČJA IGRALIŠTA - SPRAVE ZA OBJEKT RAKITJE
CPV
37535200-9
EOJN
Datum sklapanja
12.7.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
VOJTEK OPREMA d.o.o. OIB: 82877321185
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
170.000,00 kn
Iznos PDV-a
42.500,00 kn
Cijena s PDV-om
212.500,00 kn
Rok
25.08.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2022.
SVJEŽE SUŠENO VOĆE I POVRĆE
TER d.o.o.
OIB: 35210351014
163.433,98 kn
184.680,40 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.3./2022.
Evidencijski broj
JeN-02/22-03
Predmet
SVJEŽE SUŠENO VOĆE I POVRĆE
CPV
15300000-1
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TER d.o.o. OIB: 35210351014
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
163.433,98 kn
Iznos PDV-a
21.246,42 kn
Cijena s PDV-om
184.680,40 kn
Rok
31.12.2022.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.5.2021.
NAJAM VOZILA
CAR FLEET MANAGEMENT d.o.o.
OIB: 58392172201
160.200,00 kn
200.250,00 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O POSLOVNOM NAJMU VOZILA
Evidencijski broj
JeN-02/21-11
Predmet
NAJAM VOZILA
CPV
34100000-8
EOJN
Datum sklapanja
3.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
CAR FLEET MANAGEMENT d.o.o. OIB: 58392172201
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
160.200,00 kn
Iznos PDV-a
40.050,00 kn
Cijena s PDV-om
200.250,00 kn
Rok
36 mjeseci
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2022.
OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI
ŽITNJAK d.d.
OIB: 25435300118
148.361,83 kn
181.890,99 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.7./2022.
Evidencijski broj
JeN-02/22-07
Predmet
OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI
CPV
15890000-3
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ŽITNJAK d.d. OIB: 25435300118
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
148.361,83 kn
Iznos PDV-a
33.529,16 kn
Cijena s PDV-om
181.890,99 kn
Rok
31.12.2022.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.4.2020.
SVJEŽE, SUŠENO VOĆE I POVRĆE
TER d.o.o.
OIB: 35210351014
147.927,35 kn
167.157,91 kn
UGOVOR
Broj
UV-7
Evidencijski broj
JeN-02/20-04
Predmet
SVJEŽE, SUŠENO VOĆE I POVRĆE
CPV
15300000
EOJN
Datum sklapanja
10.4.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TER d.o.o. OIB: 35210351014
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
147.927,35 kn
Iznos PDV-a
19.230,56 kn
Cijena s PDV-om
167.157,91 kn
Rok
31.12.2020.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.4.2020.
OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI
ŽITNJAK d.d.
OIB: 25435300118
144.938,42 kn
178.129,32 kn
UGOVOR
Broj
UV-8
Evidencijski broj
JeN-02/20-07
Predmet
OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI
CPV
15890000
EOJN
Datum sklapanja
10.4.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ŽITNJAK d.d. OIB: 25435300118
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
144.938,42 kn
Iznos PDV-a
33.190,90 kn
Cijena s PDV-om
178.129,32 kn
Rok
31.12.2020.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.8.2022.
MATERIJAL I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE I OSTALI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVITOG POSLOVANJA
D2 TEAM d.o.o.
OIB: 42639445714
142.226,75 kn
177.099,79 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O NABAVI ROBE BR. 12/2022
Evidencijski broj
JeN-02/22-02
Predmet
MATERIJAL I SREDSTVA ZA PRANJE, ČIŠĆENJE I OSTALI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVITOG POSLOVANJA
CPV
39830000-9
EOJN
Datum sklapanja
1.8.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
D2 TEAM d.o.o. OIB: 42639445714
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
142.226,75 kn
Iznos PDV-a
34.873,04 kn
Cijena s PDV-om
177.099,79 kn
Rok
31.12.2022.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2021.
MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI
VINDIJA d.d.
OIB: 44138062462
139.276,00 kn
167.230,60 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.8./2021.
Evidencijski broj
JeN-02/21-05
Predmet
MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI
CPV
15500000-3
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
VINDIJA d.d. OIB: 44138062462
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
139.276,00 kn
Iznos PDV-a
27.954,60 kn
Cijena s PDV-om
167.230,60 kn
Rok
31.12.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.7.2022.
IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA SANITARNOG ČVORA DV „SLAVUJ“ NA ADRESI ŠKOLSKA 6, RAKITJE
KANAL SERVIS d.o.o.
OIB: 89380253034
137.144,50 kn
171.430,63 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O IZVRŠENJU RADOVA BR.1/2022
Evidencijski broj
JeN-02/22-14
Predmet
IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA SANITARNOG ČVORA DV „SLAVUJ“ NA ADRESI ŠKOLSKA 6, RAKITJE
CPV
45000000-7
EOJN
Datum sklapanja
29.7.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KANAL SERVIS d.o.o. OIB: 89380253034
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
137.144,50 kn
Iznos PDV-a
34.286,13 kn
Cijena s PDV-om
171.430,63 kn
Rok
30 dana od početka radova
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2021.
OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI
ŽITNJAK d.d.
OIB: 25435300118
121.650,77 kn
149.674,83 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.7./2021.
Evidencijski broj
JeN-02/21-07
Predmet
OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI
CPV
15890000-3
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ŽITNJAK d.d. OIB: 25435300118
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
121.650,77 kn
Iznos PDV-a
28.024,06 kn
Cijena s PDV-om
149.674,83 kn
Rok
31.12.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2022.
MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI
VINDIJA d.d.
OIB: 44138062462
118.339,50 kn
139.999,26 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.4./2022.
Evidencijski broj
JeN-02/22-04
Predmet
MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI
CPV
15500000-3
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
VINDIJA d.d. OIB: 44138062462
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
118.339,50 kn
Iznos PDV-a
21.659,76 kn
Cijena s PDV-om
139.999,26 kn
Rok
31.12.2022.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.4.2020.
MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI
PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D.
OIB: 44138062462
111.916,90 kn
132.173,86 kn
UGOVOR
Broj
UV-9
Evidencijski broj
JeN-02/20-05
Predmet
MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI
CPV
15500000
EOJN
Datum sklapanja
10.4.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D. OIB: 44138062462
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
111.916,90 kn
Iznos PDV-a
20.256,96 kn
Cijena s PDV-om
132.173,86 kn
Rok
31.12.2020.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.11.2021.
REKONSTRUKCIJA ZAPADNOG STEPENIŠTA I VANJSKOG ZIDA FASADE
KANAL SERVIS d.o.o.
OIB: 89380253034
103.125,00 kn
128.906,25 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O IZVRŠENJU RADOVA BR. 2./2021.
Evidencijski broj
JeN-02/21-15
Predmet
REKONSTRUKCIJA ZAPADNOG STEPENIŠTA I VANJSKOG ZIDA FASADE
CPV
45000000
EOJN
Datum sklapanja
3.11.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KANAL SERVIS d.o.o. OIB: 89380253034
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
103.125,00 kn
Iznos PDV-a
25.781,25 kn
Cijena s PDV-om
128.906,25 kn
Rok
45 dana od početka radova
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2021.
SVJEŽE SUŠENO VOĆE I POVRĆE
TER d.o.o.
OIB: 35210351014
99.772,38 kn
112.851,39 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.3./2021.
Evidencijski broj
JeN-02/21-04
Predmet
SVJEŽE SUŠENO VOĆE I POVRĆE
CPV
15300000-1
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TER d.o.o. OIB: 35210351014
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
99.772,38 kn
Iznos PDV-a
13.079,01 kn
Cijena s PDV-om
112.851,39 kn
Rok
31.12.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
7.4.2020.
UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE-DIZALO
DIZALA ĐURĐEVIĆ
OIB: 79713681144
98.600,00 kn
123.250,00 kn
UGOVOR
Broj
UV-4
Evidencijski broj
JeN-02/20-16
Predmet
UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE-DIZALO
CPV
39300000
EOJN
Datum sklapanja
7.4.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
DIZALA ĐURĐEVIĆ OIB: 79713681144
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
98.600,00 kn
Iznos PDV-a
24.650,00 kn
Cijena s PDV-om
123.250,00 kn
Rok
isporuka materijala do 90 dana od potpisa ugovora, trajanje radova do 15 radnih dana
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/3

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Dječji vrtić Slavuj | O Registru nabave | Službene stranice Dječjeg vrtića Slavuj