Zadnje dodano: 32 (Str. 1/2)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
27.2.2020.
Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg objekta Dječjeg vrtića Slavuj na adresi Školska 6, Novaki - 1 faza proširenja
TEH-GRADNJA d.o.o.
OIB: 13530191392
9.687.776,62 kn
12.109.720,78 kn
UGOVOR
Broj
UV-2
Evidencijski broj
JN-MV-19/01
Predmet
Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg objekta Dječjeg vrtića Slavuj na adresi Školska 6, Novaki - 1 faza proširenja
CPV
45214100
EOJN
2020/S 0F3-0009002
Datum sklapanja
27.2.2020.
Vrsta javne nabave
Otvoreni postupak
Ugovaratelj
TEH-GRADNJA d.o.o. OIB: 13530191392
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
9.687.776,62 kn
Iznos PDV-a
2.421.944,16 kn
Cijena s PDV-om
12.109.720,78 kn
Rok
12 mjeseci
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.2.2021.
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA POSTOJEĆEG OBJEKTA DJEČEJG VRTIĆA SLAVUJ NA ADRESI ŠKOLSKA 6, NOVAKI-1.FAZA PROŠIRENJA
TEH-GRADNJA d.o.o.
OIB: 13530191392
1.225.378,27 kn
1.531.722,84 kn
UGOVOR
Broj
DODATAK UGOVORU BR.1
Evidencijski broj
JN-MV-19/01
Predmet
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA POSTOJEĆEG OBJEKTA DJEČEJG VRTIĆA SLAVUJ NA ADRESI ŠKOLSKA 6, NOVAKI-1.FAZA PROŠIRENJA
CPV
45214100
EOJN
2021/S F20-0012087
Datum sklapanja
25.2.2021.
Vrsta javne nabave
Otvoreni postupak
Ugovaratelj
TEH-GRADNJA d.o.o. OIB: 13530191392
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.225.378,27 kn
Iznos PDV-a
306.344,57 kn
Cijena s PDV-om
1.531.722,84 kn
Rok
30.04.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
20.12.2019.
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 2. FAZE ANEKSA VRTIĆA U NOVAKIMA
M PLAN D.O.O.
OIB: 96153048099
198.000,00 kn
247.500,00 kn
UGOVOR
Broj
UV-1
Evidencijski broj
JeN-02/19-22
Predmet
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 2. FAZE ANEKSA VRTIĆA U NOVAKIMA
CPV
71242000
EOJN
Datum sklapanja
20.12.2019.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
M PLAN D.O.O. OIB: 96153048099
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
198.000,00 kn
Iznos PDV-a
49.500,00 kn
Cijena s PDV-om
247.500,00 kn
Rok
120 DANA OD DANA POTPISIVANJA UGOVORA
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.2.2020.
USLUGA STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA II NAD IZVEDBOM IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE POSTOJEĆEG OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA -1. FAZA
M PLAN D.O.O.
OIB: 96153048099
189.500,00 kn
236.875,00 kn
UGOVOR
Broj
UV-3
Evidencijski broj
JeN-02/20-18
Predmet
USLUGA STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA II NAD IZVEDBOM IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE POSTOJEĆEG OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA -1. FAZA
CPV
71247000
EOJN
Datum sklapanja
24.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
M PLAN D.O.O. OIB: 96153048099
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
189.500,00 kn
Iznos PDV-a
47.375,00 kn
Cijena s PDV-om
236.875,00 kn
Rok
12 MJESECI NAKON UVOĐENJA IZVOĐAČA U POSAO
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.4.2021.
NAMJEŠTAJ ZA ODGOJNE SKUPINE U RAKITJU
IDA DIDACTA d.o.o.
OIB: 02059736476
174.843,00 kn
218.553,75 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR. 14./2021.
Evidencijski broj
JeN-02/21-12
Predmet
NAMJEŠTAJ ZA ODGOJNE SKUPINE U RAKITJU
CPV
39161000-8
EOJN
Datum sklapanja
26.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IDA DIDACTA d.o.o. OIB: 02059736476
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
174.843,00 kn
Iznos PDV-a
43.710,75 kn
Cijena s PDV-om
218.553,75 kn
Rok
DO 16.07.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.7.2021.
OPREMA ZA DJEČJA IGRALIŠTA - SPRAVE ZA OBJEKT RAKITJE
VOJTEK OPREMA d.o.o.
OIB: 82877321185
170.000,00 kn
212.500,00 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.16./2021.
Evidencijski broj
JeN-02/21-14
Predmet
OPREMA ZA DJEČJA IGRALIŠTA - SPRAVE ZA OBJEKT RAKITJE
CPV
37535200-9
EOJN
Datum sklapanja
12.7.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
VOJTEK OPREMA d.o.o. OIB: 82877321185
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
170.000,00 kn
Iznos PDV-a
42.500,00 kn
Cijena s PDV-om
212.500,00 kn
Rok
25.08.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.5.2021.
NAJAM VOZILA
CAR FLEET MANAGEMENT d.o.o.
OIB: 58392172201
160.200,00 kn
200.250,00 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O POSLOVNOM NAJMU VOZILA
Evidencijski broj
JeN-02/21-11
Predmet
NAJAM VOZILA
CPV
34100000-8
EOJN
Datum sklapanja
3.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
CAR FLEET MANAGEMENT d.o.o. OIB: 58392172201
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
160.200,00 kn
Iznos PDV-a
40.050,00 kn
Cijena s PDV-om
200.250,00 kn
Rok
36 mjeseci
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.4.2020.
OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI
ŽITNJAK d.d.
OIB: 25435300118
144.938,42 kn
178.129,32 kn
UGOVOR
Broj
UV-8
Evidencijski broj
JeN-02/20-07
Predmet
OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI
CPV
15890000
EOJN
Datum sklapanja
10.4.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ŽITNJAK d.d. OIB: 25435300118
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
144.938,42 kn
Iznos PDV-a
33.190,90 kn
Cijena s PDV-om
178.129,32 kn
Rok
31.12.2020.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2021.
MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI
VINDIJA d.d.
OIB: 44138062462
139.276,00 kn
167.230,60 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.8./2021.
Evidencijski broj
JeN-02/21-05
Predmet
MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI
CPV
15500000-3
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
VINDIJA d.d. OIB: 44138062462
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
139.276,00 kn
Iznos PDV-a
27.954,60 kn
Cijena s PDV-om
167.230,60 kn
Rok
31.12.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.4.2020.
SVJEŽE, SUŠENO VOĆE I POVRĆE
TER d.o.o.
OIB: 35210351014
147.927,35 kn
167.157,91 kn
UGOVOR
Broj
UV-7
Evidencijski broj
JeN-02/20-04
Predmet
SVJEŽE, SUŠENO VOĆE I POVRĆE
CPV
15300000
EOJN
Datum sklapanja
10.4.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TER d.o.o. OIB: 35210351014
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
147.927,35 kn
Iznos PDV-a
19.230,56 kn
Cijena s PDV-om
167.157,91 kn
Rok
31.12.2020.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2021.
OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI
ŽITNJAK d.d.
OIB: 25435300118
121.650,77 kn
149.674,83 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.7./2021.
Evidencijski broj
JeN-02/21-07
Predmet
OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI
CPV
15890000-3
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ŽITNJAK d.d. OIB: 25435300118
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
121.650,77 kn
Iznos PDV-a
28.024,06 kn
Cijena s PDV-om
149.674,83 kn
Rok
31.12.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.4.2020.
MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI
PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D.
OIB: 44138062462
111.916,90 kn
132.173,86 kn
UGOVOR
Broj
UV-9
Evidencijski broj
JeN-02/20-05
Predmet
MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI
CPV
15500000
EOJN
Datum sklapanja
10.4.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D.D. OIB: 44138062462
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
111.916,90 kn
Iznos PDV-a
20.256,96 kn
Cijena s PDV-om
132.173,86 kn
Rok
31.12.2020.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
7.4.2020.
UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE-DIZALO
DIZALA ĐURĐEVIĆ
OIB: 79713681144
98.600,00 kn
123.250,00 kn
UGOVOR
Broj
UV-4
Evidencijski broj
JeN-02/20-16
Predmet
UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE-DIZALO
CPV
39300000
EOJN
Datum sklapanja
7.4.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
DIZALA ĐURĐEVIĆ OIB: 79713681144
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
98.600,00 kn
Iznos PDV-a
24.650,00 kn
Cijena s PDV-om
123.250,00 kn
Rok
isporuka materijala do 90 dana od potpisa ugovora, trajanje radova do 15 radnih dana
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2021.
SVJEŽE SUŠENO VOĆE I POVRĆE
TER d.o.o.
OIB: 35210351014
99.772,38 kn
112.851,39 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.3./2021.
Evidencijski broj
JeN-02/21-04
Predmet
SVJEŽE SUŠENO VOĆE I POVRĆE
CPV
15300000-1
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TER d.o.o. OIB: 35210351014
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
99.772,38 kn
Iznos PDV-a
13.079,01 kn
Cijena s PDV-om
112.851,39 kn
Rok
31.12.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.6.2021.
DIDAKTIKA ZA ODGOJNE SKUPINE RAKITJE
IDA DIDACTA d.o.o.
OIB: 02059736476
84.907,00 kn
106.133,75 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.15./2021.
Evidencijski broj
JeN-02/21-08
Predmet
DIDAKTIKA ZA ODGOJNE SKUPINE RAKITJE
CPV
37520000-9
EOJN
Datum sklapanja
28.6.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IDA DIDACTA d.o.o. OIB: 02059736476
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
84.907,00 kn
Iznos PDV-a
21.226,75 kn
Cijena s PDV-om
106.133,75 kn
Rok
15.08.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
22.5.2020.
NAMJEŠTAJ ZA ODGOJNE SKUPINE-OPREMA ZA SOBE DNEVNOG BORAVKA
IDA DIDACTA d.o.o.
OIB: 02059736476
82.743,00 kn
103.428,75 kn
UGOVOR
Broj
12./2020.
Evidencijski broj
JeN-02/20-19
Predmet
NAMJEŠTAJ ZA ODGOJNE SKUPINE-OPREMA ZA SOBE DNEVNOG BORAVKA
CPV
39100000-3
EOJN
Datum sklapanja
22.5.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IDA DIDACTA d.o.o. OIB: 02059736476
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
82.743,00 kn
Iznos PDV-a
20.685,75 kn
Cijena s PDV-om
103.428,75 kn
Rok
17.08.2020.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.4.2020.
SVJEŽE MESO - JUNETINA I TELETINA
IGO-MAT d.o.o.
OIB: 55662000497
89.435,00 kn
101.061,55 kn
UGOVOR
Broj
UV-5
Evidencijski broj
JeN-02/20-06
Predmet
SVJEŽE MESO - JUNETINA I TELETINA
CPV
15111000
EOJN
Datum sklapanja
10.4.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IGO-MAT d.o.o. OIB: 55662000497
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
89.435,00 kn
Iznos PDV-a
11.626,55 kn
Cijena s PDV-om
101.061,55 kn
Rok
31.12.2020.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
15.3.2021.
ZAŠTITA OD SUNCA NA PODRUČNOM OBJEKTU RAKITJE
HELLA TEHNIKA ZAŠTITE OD SUNCA D.O.O.
OIB: 10175122754
94.022,02 kn
94.022,02 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.2./2021.
Evidencijski broj
JeN-02/21-13
Predmet
ZAŠTITA OD SUNCA NA PODRUČNOM OBJEKTU RAKITJE
CPV
45421144-5
EOJN
Datum sklapanja
15.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
HELLA TEHNIKA ZAŠTITE OD SUNCA D.O.O. OIB: 10175122754
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
94.022,02 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
94.022,02 kn
Rok
01.07.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2021.
SVJEŽE MESO - JUNETINA I TELETINA
IGO-MAT d.o.o.
OIB: 55662000497
77.100,00 kn
87.123,00 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.6./2021.
Evidencijski broj
JeN-02/21-06
Predmet
SVJEŽE MESO - JUNETINA I TELETINA
CPV
15111000-9
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IGO-MAT d.o.o. OIB: 55662000497
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
77.100,00 kn
Iznos PDV-a
10.023,00 kn
Cijena s PDV-om
87.123,00 kn
Rok
31.12.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.4.2020.
KRUH I KRUŠNI PROIZVODI
Pekarne Sunce d.o.o.
OIB: 69168889034
59.411,00 kn
62.738,02 kn
UGOVOR
Broj
UV-6
Evidencijski broj
JeN-01/20-04
Predmet
KRUH I KRUŠNI PROIZVODI
CPV
15811000
EOJN
Datum sklapanja
10.4.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Pekarne Sunce d.o.o. OIB: 69168889034
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
59.411,00 kn
Iznos PDV-a
3.327,02 kn
Cijena s PDV-om
62.738,02 kn
Rok
31.12.2020.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/2

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Dječji vrtić Slavuj | O Registru nabave | Službene stranice Dječjeg vrtića Slavuj