Zadnje dodano: 47 (Str. 1/3)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
3.5.2021.
NAJAM VOZILA
CAR FLEET MANAGEMENT d.o.o.
OIB: 58392172201
160.200,00 kn
200.250,00 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O POSLOVNOM NAJMU VOZILA
Evidencijski broj
JeN-02/21-11
Predmet
NAJAM VOZILA
CPV
34100000-8
EOJN
Datum sklapanja
3.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
CAR FLEET MANAGEMENT d.o.o. OIB: 58392172201
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
160.200,00 kn
Iznos PDV-a
40.050,00 kn
Cijena s PDV-om
200.250,00 kn
Rok
36 mjeseci
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
7.4.2020.
UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE-DIZALO
DIZALA ĐURĐEVIĆ
OIB: 79713681144
98.600,00 kn
123.250,00 kn
UGOVOR
Broj
UV-4
Evidencijski broj
JeN-02/20-16
Predmet
UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE-DIZALO
CPV
39300000
EOJN
Datum sklapanja
7.4.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
DIZALA ĐURĐEVIĆ OIB: 79713681144
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
98.600,00 kn
Iznos PDV-a
24.650,00 kn
Cijena s PDV-om
123.250,00 kn
Rok
isporuka materijala do 90 dana od potpisa ugovora, trajanje radova do 15 radnih dana
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2022.
UREDSKI MATERIJAL-LIKOVNI I POTROŠNI MATERIJAL ZA GRUPE
FOKUS d.o.o.
OIB: 5908281280
73.227,03 kn
91.533,79 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.11./2021.
Evidencijski broj
JeN-02/22-01
Predmet
UREDSKI MATERIJAL-LIKOVNI I POTROŠNI MATERIJAL ZA GRUPE
CPV
30192000-1
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
FOKUS d.o.o. OIB: 5908281280
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
73.227,03 kn
Iznos PDV-a
18.306,76 kn
Cijena s PDV-om
91.533,79 kn
Rok
31.12.2022.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
15.3.2021.
ZAŠTITA OD SUNCA NA PODRUČNOM OBJEKTU RAKITJE
HELLA TEHNIKA ZAŠTITE OD SUNCA D.O.O.
OIB: 10175122754
94.022,02 kn
94.022,02 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.2./2021.
Evidencijski broj
JeN-02/21-13
Predmet
ZAŠTITA OD SUNCA NA PODRUČNOM OBJEKTU RAKITJE
CPV
45421144-5
EOJN
Datum sklapanja
15.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
HELLA TEHNIKA ZAŠTITE OD SUNCA D.O.O. OIB: 10175122754
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
94.022,02 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
94.022,02 kn
Rok
01.07.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.5.2020.
SITNI INVENTAR-DIDAKTIKA ZA JAGNJIĆ DOL
IDA DIDACTA d.o.o.
OIB: 02059736476
27.196,00 kn
33.995,00 kn
UGOVOR
Broj
11/2020
Evidencijski broj
JeN-01/20-11
Predmet
SITNI INVENTAR-DIDAKTIKA ZA JAGNJIĆ DOL
CPV
37520000-9
EOJN
Datum sklapanja
19.5.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IDA DIDACTA d.o.o. OIB: 02059736476
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
27.196,00 kn
Iznos PDV-a
6.799,00 kn
Cijena s PDV-om
33.995,00 kn
Rok
17.08.2020
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
22.5.2020.
NAMJEŠTAJ ZA ODGOJNE SKUPINE-OPREMA ZA SOBE DNEVNOG BORAVKA
IDA DIDACTA d.o.o.
OIB: 02059736476
82.743,00 kn
103.428,75 kn
UGOVOR
Broj
12./2020.
Evidencijski broj
JeN-02/20-19
Predmet
NAMJEŠTAJ ZA ODGOJNE SKUPINE-OPREMA ZA SOBE DNEVNOG BORAVKA
CPV
39100000-3
EOJN
Datum sklapanja
22.5.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IDA DIDACTA d.o.o. OIB: 02059736476
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
82.743,00 kn
Iznos PDV-a
20.685,75 kn
Cijena s PDV-om
103.428,75 kn
Rok
17.08.2020.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.4.2021.
OPREMA ZA DVORANU
IDA DIDACTA d.o.o.
OIB: 02059736476
33.493,00 kn
41.866,25 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE 13./2021.
Evidencijski broj
JeN-01/21-32
Predmet
OPREMA ZA DVORANU
CPV
37420000-8
EOJN
Datum sklapanja
26.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IDA DIDACTA d.o.o. OIB: 02059736476
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
33.493,00 kn
Iznos PDV-a
8.373,25 kn
Cijena s PDV-om
41.866,25 kn
Rok
DO 16.07.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.4.2021.
NAMJEŠTAJ ZA ODGOJNE SKUPINE U RAKITJU
IDA DIDACTA d.o.o.
OIB: 02059736476
174.843,00 kn
218.553,75 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR. 14./2021.
Evidencijski broj
JeN-02/21-12
Predmet
NAMJEŠTAJ ZA ODGOJNE SKUPINE U RAKITJU
CPV
39161000-8
EOJN
Datum sklapanja
26.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IDA DIDACTA d.o.o. OIB: 02059736476
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
174.843,00 kn
Iznos PDV-a
43.710,75 kn
Cijena s PDV-om
218.553,75 kn
Rok
DO 16.07.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.6.2021.
DIDAKTIKA ZA ODGOJNE SKUPINE RAKITJE
IDA DIDACTA d.o.o.
OIB: 02059736476
84.907,00 kn
106.133,75 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.15./2021.
Evidencijski broj
JeN-02/21-08
Predmet
DIDAKTIKA ZA ODGOJNE SKUPINE RAKITJE
CPV
37520000-9
EOJN
Datum sklapanja
28.6.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IDA DIDACTA d.o.o. OIB: 02059736476
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
84.907,00 kn
Iznos PDV-a
21.226,75 kn
Cijena s PDV-om
106.133,75 kn
Rok
15.08.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.6.2022.
SVJEŽE MESO - SVINJETINA
IGO - MAT d.o.o.
OIB: 55662000497
29.800,00 kn
31.290,00 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.8/2022.
Evidencijski broj
JeN-01/22-02
Predmet
SVJEŽE MESO - SVINJETINA
CPV
15113000-3
EOJN
Datum sklapanja
10.6.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IGO - MAT d.o.o. OIB: 55662000497
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
29.800,00 kn
Iznos PDV-a
1.490,00 kn
Cijena s PDV-om
31.290,00 kn
Rok
31.12.2022.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.4.2020.
SVJEŽE MESO - JUNETINA I TELETINA
IGO-MAT d.o.o.
OIB: 55662000497
89.435,00 kn
101.061,55 kn
UGOVOR
Broj
UV-5
Evidencijski broj
JeN-02/20-06
Predmet
SVJEŽE MESO - JUNETINA I TELETINA
CPV
15111000
EOJN
Datum sklapanja
10.4.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IGO-MAT d.o.o. OIB: 55662000497
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
89.435,00 kn
Iznos PDV-a
11.626,55 kn
Cijena s PDV-om
101.061,55 kn
Rok
31.12.2020.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2021.
SVJEŽE MESO - SVINJETINA
IGO-MAT d.o.o.
OIB: 55662000497
21.880,00 kn
24.724,40 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.4./2021.
Evidencijski broj
NAR-21/01
Predmet
SVJEŽE MESO - SVINJETINA
CPV
15113000-3
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IGO-MAT d.o.o. OIB: 55662000497
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
21.880,00 kn
Iznos PDV-a
2.844,40 kn
Cijena s PDV-om
24.724,40 kn
Rok
31.12.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2021.
SVJEŽE MESO - JUNETINA I TELETINA
IGO-MAT d.o.o.
OIB: 55662000497
77.100,00 kn
87.123,00 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.6./2021.
Evidencijski broj
JeN-02/21-06
Predmet
SVJEŽE MESO - JUNETINA I TELETINA
CPV
15111000-9
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IGO-MAT d.o.o. OIB: 55662000497
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
77.100,00 kn
Iznos PDV-a
10.023,00 kn
Cijena s PDV-om
87.123,00 kn
Rok
31.12.2021.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.4.2021.
MESNE PRERAĐEVINE KRUPNE STOKE
IGO-MAT d.o.o.
OIB: 55662000497
17.290,00 kn
21.612,50 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.10./2021.
Evidencijski broj
JeN-01/21-06
Predmet
MESNE PRERAĐEVINE KRUPNE STOKE
CPV
15100000-9
EOJN
Datum sklapanja
1.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IGO-MAT d.o.o. OIB: 55662000497
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
17.290,00 kn
Iznos PDV-a
4.322,50 kn
Cijena s PDV-om
21.612,50 kn
Rok
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.6.2022.
SVJEŽE MESO JUNETINA I TELETINA
IGO-MAT d.o.o.
OIB: 55662000497
94.490,00 kn
99.214,50 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR.9./2022.
Evidencijski broj
JeN-02/22-05
Predmet
SVJEŽE MESO JUNETINA I TELETINA
CPV
15111000-9
EOJN
Datum sklapanja
10.6.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IGO-MAT d.o.o. OIB: 55662000497
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
94.490,00 kn
Iznos PDV-a
4.724,50 kn
Cijena s PDV-om
99.214,50 kn
Rok
31.12.2022.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.6.2022.
MESNE PRERAĐEVINE KRUPNE STOKE
IGO-MAT d.o.o.
OIB: 55662000497
21.289,00 kn
26.611,25 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE 10./2022.
Evidencijski broj
Nar-03/22
Predmet
MESNE PRERAĐEVINE KRUPNE STOKE
CPV
15130000-8
EOJN
Datum sklapanja
29.6.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IGO-MAT d.o.o. OIB: 55662000497
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
21.289,00 kn
Iznos PDV-a
5.322,25 kn
Cijena s PDV-om
26.611,25 kn
Rok
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.6.2022.
MESNE PRERAĐEVINE KRUPNE STOKE
IGO-MAT d.o.o.
OIB: 55662000497
21.289,00 kn
26.611,25 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE 10./2022.
Evidencijski broj
Nar-03/22
Predmet
MESNE PRERAĐEVINE KRUPNE STOKE
CPV
15130000-8
EOJN
Datum sklapanja
10.6.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IGO-MAT d.o.o. OIB: 55662000497
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
21.289,00 kn
Iznos PDV-a
5.322,25 kn
Cijena s PDV-om
26.611,25 kn
Rok
31.12.2022.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.6.2022.
MESNE PRERAĐEVINE KRUPNE STOKE
IGO-MAT d.o.o.
OIB: 55662000497
21.289,00 kn
26.611,25 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE 10./2022.
Evidencijski broj
Nar-03/22
Predmet
MESNE PRERAĐEVINE KRUPNE STOKE
CPV
15130000-8
EOJN
Datum sklapanja
10.6.2022.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IGO-MAT d.o.o. OIB: 55662000497
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
21.289,00 kn
Iznos PDV-a
5.322,25 kn
Cijena s PDV-om
26.611,25 kn
Rok
31.12.2022.
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
8.12.2021.
UREDSKI NAMJEŠTAJ
JOSH-CO d.o.o.
OIB: 75094794885
48.026,00 kn
60.032,50 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O NABAVI UREDSKOG NAMJEŠTAJA
Evidencijski broj
JeN-01/20-28
Predmet
UREDSKI NAMJEŠTAJ
CPV
39130000-2
EOJN
Datum sklapanja
8.12.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
JOSH-CO d.o.o. OIB: 75094794885
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
48.026,00 kn
Iznos PDV-a
12.006,50 kn
Cijena s PDV-om
60.032,50 kn
Rok
30 dana od dana zaključenja Ugovora
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.11.2021.
REKONSTRUKCIJA ZAPADNOG STEPENIŠTA I VANJSKOG ZIDA FASADE
KANAL SERVIS d.o.o.
OIB: 89380253034
103.125,00 kn
128.906,25 kn
UGOVOR
Broj
UGOVOR O IZVRŠENJU RADOVA BR. 2./2021.
Evidencijski broj
JeN-02/21-15
Predmet
REKONSTRUKCIJA ZAPADNOG STEPENIŠTA I VANJSKOG ZIDA FASADE
CPV
45000000
EOJN
Datum sklapanja
3.11.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KANAL SERVIS d.o.o. OIB: 89380253034
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
103.125,00 kn
Iznos PDV-a
25.781,25 kn
Cijena s PDV-om
128.906,25 kn
Rok
45 dana od početka radova
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/3

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Dječji vrtić Slavuj | O Registru nabave | Službene stranice Dječjeg vrtića Slavuj