Zadnje dodano: 2596 (Str. 1/130)

Izvoz podataka
Datum isporuke
Opis usluge
Isporučitelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
28.2.2021.
GRAĐEVINSKE SITUACIJE
TEH - GRADNJA d.o.o.
OIB: 13530191392
2.268.087,12 kn
2.835.108,90 kn
RAČUN
Broj
60/P1000/1
Datum isporuke
28.2.2021.
Opis usluge
GRAĐEVINSKE SITUACIJE
Isporučitelj
TEH - GRADNJA d.o.o. OIB: 13530191392
Cijena bez PDV-a
2.268.087,12 kn
Iznos PDV-a
567.021,78 kn
Cijena s PDV-om
2.835.108,90 kn
Izvoz podataka
x
+
28.10.2021.
RADOVI NA OBJEKTU U RAKITJU
TEH - GRADNJA d.o.o.
OIB: 13530191392
1.546.497,21 kn
1.933.121,51 kn
RAČUN
Broj
304/P1000/1
Datum isporuke
28.10.2021.
Opis usluge
RADOVI NA OBJEKTU U RAKITJU
Isporučitelj
TEH - GRADNJA d.o.o. OIB: 13530191392
Cijena bez PDV-a
1.546.497,21 kn
Iznos PDV-a
386.624,30 kn
Cijena s PDV-om
1.933.121,51 kn
Izvoz podataka
x
+
31.3.2021.
GRAĐEVINSKE SITUACIJE
TEH - GRADNJA d.o.o.
OIB: 13530191392
1.256.545,50 kn
1.570.681,88 kn
RAČUN
Broj
118/P1000/1
Datum isporuke
31.3.2021.
Opis usluge
GRAĐEVINSKE SITUACIJE
Isporučitelj
TEH - GRADNJA d.o.o. OIB: 13530191392
Cijena bez PDV-a
1.256.545,50 kn
Iznos PDV-a
314.136,38 kn
Cijena s PDV-om
1.570.681,88 kn
Izvoz podataka
x
+
31.10.2020.
GRAĐEVINSKE SITUACIJE
TEH GRADNJA d.o.o.
OIB: 13530191392
639.633,60 kn
799.542,00 kn
RAČUN
Broj
422/P1000/1
Datum isporuke
31.10.2020.
Opis usluge
GRAĐEVINSKE SITUACIJE
Isporučitelj
TEH GRADNJA d.o.o. OIB: 13530191392
Cijena bez PDV-a
639.633,60 kn
Iznos PDV-a
159.908,40 kn
Cijena s PDV-om
799.542,00 kn
Izvoz podataka
x
+
14.2.2022.
RAČUN ZA RADOVE ZAKLJUČNO SA MJESECOM SIJEČNJEM 2022. GODINE
TEH - GRADNJA d.o.o.
OIB: 13530191392
593.250,84 kn
741.563,55 kn
RAČUN
Broj
24/P1000/1
Datum isporuke
14.2.2022.
Opis usluge
RAČUN ZA RADOVE ZAKLJUČNO SA MJESECOM SIJEČNJEM 2022. GODINE
Isporučitelj
TEH - GRADNJA d.o.o. OIB: 13530191392
Cijena bez PDV-a
593.250,84 kn
Iznos PDV-a
148.312,71 kn
Cijena s PDV-om
741.563,55 kn
Izvoz podataka
x
+
12.4.2022.
GRAĐEVINSKE SITUACIJE
TEH - GRADNJA d.o.o.
OIB: 13530191392
514.579,30 kn
643.224,13 kn
RAČUN
Broj
94/P1000/1
Datum isporuke
12.4.2022.
Opis usluge
GRAĐEVINSKE SITUACIJE
Isporučitelj
TEH - GRADNJA d.o.o. OIB: 13530191392
Cijena bez PDV-a
514.579,30 kn
Iznos PDV-a
128.644,83 kn
Cijena s PDV-om
643.224,13 kn
Izvoz podataka
x
+
5.5.2020.
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA POSTOJEĆEG OBJEKTA U RAKITJU - RAČUN ZA OBAVLJENE RADOVE U TRAVNJU 2020.
TEH GRADNJA d.o.o.
OIB: 13530191392
470.835,69 kn
588.544,61 kn
RAČUN
Broj
168/P1000/1
Datum isporuke
5.5.2020.
Opis usluge
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA POSTOJEĆEG OBJEKTA U RAKITJU - RAČUN ZA OBAVLJENE RADOVE U TRAVNJU 2020.
Isporučitelj
TEH GRADNJA d.o.o. OIB: 13530191392
Cijena bez PDV-a
470.835,69 kn
Iznos PDV-a
117.708,92 kn
Cijena s PDV-om
588.544,61 kn
Izvoz podataka
x
+
29.12.2021.
GRAĐEVINSKE SITUACIJE
TEH - GRADNJA d.o.o.
OIB: 13530191392
411.214,00 kn
514.017,50 kn
RAČUN
Broj
472/P1000/1
Datum isporuke
29.12.2021.
Opis usluge
GRAĐEVINSKE SITUACIJE
Isporučitelj
TEH - GRADNJA d.o.o. OIB: 13530191392
Cijena bez PDV-a
411.214,00 kn
Iznos PDV-a
102.803,50 kn
Cijena s PDV-om
514.017,50 kn
Izvoz podataka
x
+
30.9.2020.
GRAĐEVINSKE SITUACIJE
TEH GRADNJA d.o.o.
OIB: 13530191392
205.642,50 kn
257.053,13 kn
RAČUN
Broj
342/P1000/1
Datum isporuke
30.9.2020.
Opis usluge
GRAĐEVINSKE SITUACIJE
Isporučitelj
TEH GRADNJA d.o.o. OIB: 13530191392
Cijena bez PDV-a
205.642,50 kn
Iznos PDV-a
51.410,63 kn
Cijena s PDV-om
257.053,13 kn
Izvoz podataka
x
+
2.12.2020.
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
M PLAN d.o.o.
OIB: 96153048099
198.000,00 kn
247.500,00 kn
RAČUN
Broj
246-01-1
Datum isporuke
2.12.2020.
Opis usluge
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Isporučitelj
M PLAN d.o.o. OIB: 96153048099
Cijena bez PDV-a
198.000,00 kn
Iznos PDV-a
49.500,00 kn
Cijena s PDV-om
247.500,00 kn
Izvoz podataka
x
+
23.7.2021.
OPREMA ZA SOBE - RAKITJE
IDA DIDACTA d.o.o.
OIB: 02059736476
174.843,00 kn
218.553,75 kn
RAČUN
Broj
956/V1/10001 (int.br 956-1-01-100-21-VEL)
Datum isporuke
23.7.2021.
Opis usluge
OPREMA ZA SOBE - RAKITJE
Isporučitelj
IDA DIDACTA d.o.o. OIB: 02059736476
Cijena bez PDV-a
174.843,00 kn
Iznos PDV-a
43.710,75 kn
Cijena s PDV-om
218.553,75 kn
Izvoz podataka
x
+
9.6.2022.
PREMIJA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA PREMA SPECIFIKACIJI NA PRATEĆEM DOKUMENTU (SISTEMATSKI PREGLEDI)
UNIQA osiguranje d.d.
OIB: 75665455333
141.686,40 kn
141.686,40 kn
RAČUN
Broj
22354343
Datum isporuke
9.6.2022.
Opis usluge
PREMIJA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA PREMA SPECIFIKACIJI NA PRATEĆEM DOKUMENTU (SISTEMATSKI PREGLEDI)
Isporučitelj
UNIQA osiguranje d.d. OIB: 75665455333
Cijena bez PDV-a
141.686,40 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
141.686,40 kn
Izvoz podataka
x
+
29.12.2021.
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
KANAL SERVIS d.o.o.
OIB: 89380253034
103.125,00 kn
128.906,25 kn
RAČUN
Broj
649-1-1
Datum isporuke
29.12.2021.
Opis usluge
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
Isporučitelj
KANAL SERVIS d.o.o. OIB: 89380253034
Cijena bez PDV-a
103.125,00 kn
Iznos PDV-a
25.781,25 kn
Cijena s PDV-om
128.906,25 kn
Izvoz podataka
x
+
23.7.2021.
DIDAKTIKA / RAKITJE
IDA DIDACTA d.o.o.
OIB: 02059736476
84.907,00 kn
106.133,75 kn
RAČUN
Broj
958/V1/10001 (int.br 958-1-01-100-21-VEL)
Datum isporuke
23.7.2021.
Opis usluge
DIDAKTIKA / RAKITJE
Isporučitelj
IDA DIDACTA d.o.o. OIB: 02059736476
Cijena bez PDV-a
84.907,00 kn
Iznos PDV-a
21.226,75 kn
Cijena s PDV-om
106.133,75 kn
Izvoz podataka
x
+
30.12.2020.
STRUČNI NADZOR I KOORDINATOR 2 - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OBJEKTA U NOVAKIMA
M PLAN d.o.o.
OIB: 96153048099
70.000,00 kn
87.500,00 kn
RAČUN
Broj
255-01-1
Datum isporuke
30.12.2020.
Opis usluge
STRUČNI NADZOR I KOORDINATOR 2 - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OBJEKTA U NOVAKIMA
Isporučitelj
M PLAN d.o.o. OIB: 96153048099
Cijena bez PDV-a
70.000,00 kn
Iznos PDV-a
17.500,00 kn
Cijena s PDV-om
87.500,00 kn
Izvoz podataka
x
+
15.5.2021.
ZDRAVSTVENI PREGLEDI
POLIKLINIKA MEDIRAD
OIB: 72521999231
47.600,00 kn
47.600,00 kn
RAČUN
Broj
1272/4/1
Datum isporuke
15.5.2021.
Opis usluge
ZDRAVSTVENI PREGLEDI
Isporučitelj
POLIKLINIKA MEDIRAD OIB: 72521999231
Cijena bez PDV-a
47.600,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
47.600,00 kn
Izvoz podataka
x
+
25.3.2021.
POKLON KARTICA
KONZUM PLUS d.o.o.
OIB: 62226620908
46.170,00 kn
46.170,00 kn
RAČUN
Broj
628/29015/2
Datum isporuke
25.3.2021.
Opis usluge
POKLON KARTICA
Isporučitelj
KONZUM PLUS d.o.o. OIB: 62226620908
Cijena bez PDV-a
46.170,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
46.170,00 kn
Izvoz podataka
x
+
23.12.2021.
RAČUN ZA PLIN 1-9/2021 - KERESTINEC
GRAD SVETA NEDELJA UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO I JAVNE PRIHODE
OIB: 24436052952
45.743,81 kn
45.743,81 kn
RAČUN
Broj
68/21
Datum isporuke
23.12.2021.
Opis usluge
RAČUN ZA PLIN 1-9/2021 - KERESTINEC
Isporučitelj
GRAD SVETA NEDELJA UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO I JAVNE PRIHODE OIB: 24436052952
Cijena bez PDV-a
45.743,81 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
45.743,81 kn
Izvoz podataka
x
+
5.4.2022.
POKLON KARTICA
KONZUM PLUS d.o.o.
OIB: 62226620908
36.100,00 kn
36.100,00 kn
RAČUN
Broj
662/29015/2
Datum isporuke
5.4.2022.
Opis usluge
POKLON KARTICA
Isporučitelj
KONZUM PLUS d.o.o. OIB: 62226620908
Cijena bez PDV-a
36.100,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
36.100,00 kn
Izvoz podataka
x
+
23.7.2021.
OPREMA ZA DVORANU RAKITJE
IDA DIDACTA d.o.o.
OIB: 02059736476
33.493,00 kn
41.866,25 kn
RAČUN
Broj
955/V1/10001 (int.br 955-1-01-100-21-VEL)
Datum isporuke
23.7.2021.
Opis usluge
OPREMA ZA DVORANU RAKITJE
Isporučitelj
IDA DIDACTA d.o.o. OIB: 02059736476
Cijena bez PDV-a
33.493,00 kn
Iznos PDV-a
8.373,25 kn
Cijena s PDV-om
41.866,25 kn
Izvoz podataka
x

Str. 1/130

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Dječji vrtić Slavuj | O Registru nabave | Službene stranice Dječjeg vrtića Slavuj